\  KONTAKT OSS  \ SØK  \ ENGLISH  \
EKSTRANETTLOGIN
Logg inn

Nye Kvannøy var døpt i Bodø i helgen. Se bilder fra nybygget her: 

Se bilder  her:

Bilde: Magne Ossletten, Norges Sildesalgslag

 

 

 

Nye Kvannøy døpt +
\ 01.07.2015 \

Økning i delkvotefaktoren i EU-sonen

Økning i delkvotefaktoren i EU-sonen for fartøy med ringnottillatelse i fisket etter sild i Nordsjøen

\ 01.07.2015 \

Sikkerhetsstyring i havfiskeflåten

Sjøfartdirektoratet har nå klar en veiledning om hvordan ISM (International Safety Management) skal praktiseres i havfiskeflåten. Fra 1. juli neste år må fartøy over 500 bruttotonn ha et sertifisert sikkerhetssystem.

\ 01.07.2015 \

Forenkling for fiskere trer i kraft 1. juli

Fra i dag blir prosessen for behandling av søknader om fisketillatelser enklere.

\ 30.06.2015 \

Over en halv milliard mer til norske fiskere i første halvår

Norske fiskere har økt verdien av førstehåndsomsetningen med mer enn 500 millioner første halvår 2015 sammenlignet med tilsvarende halvår i 2014.  Økningen skyldes både økt kvantum og økte priser.

\ 30.06.2015 \

Nye minstepriser for råstoff til mel- og oljeanvendelse

Endringene i prisene fra sist skyldes særlig at oljeprisene er på vei nedover, men også pga. valuta. De nye minstepriser for råstoff til mel- og oljeanvendelse gjelder fra mandag 06.07.2015. 

\ 30.06.2015 \

Ikke salttrekk på sommerlodde i 2015

Norges Sildesalgslag viser til gjeldende omsetningsbestemmelser for fangster som omsettes til fiskemel og fiskeolje og vil herved opplyse om at salttrekk ikke vil gjelde for sommerlodde i sesongen 2015. 

\ 30.06.2015 \

Prøvefiske etter brisling i 2015

Norges Sildesalgslag har i første omgang til hensikt å gjennomføre et ordinært prøvefiske etter kystbrisling i Hardanger/Sunnhordland og Sognefjorden i 2015 og forutsetter at to bruk kan dekke de aktuelle områdene.

\ 29.06.2015 \

Klart for sommerloddefiske

Det er no klart for sommarloddefiske i Grønlands økonomiske sone (GØS) og ved Jan Mayen. Fiskeridirektoratet har no sendt ut dei grønlandske lisensane og regelverket for fiske i GØS.

\ 17.06.2015 \

Flere kjøpere vil ha sild - utbudsområder og tilleggsinnmeldinger

Flere kjøpere i Norge har lyst på nordsjøsilda som nå fangstes i Nordsjøen. Utfordringen er at de ligger litt  lenger vekke fra fiskefeltene. Sildelaget oppfordrer båtene til å følge forskriftene om utbudsområder for større fangster slik at disse kjøperne også kan ta del i auksjonene.

Årsmøte 2015 - Norges Sildesalgslag

Norges Sildesalgslag - Årsmøte 2015 -     7.- 8. mai, 2015

Her finner du foredragene fra Årsmøtet 2015

 

Her er Åpningstalen fra Årsmøtet 2015

J-285-2014 - 10 tonn makrell for fartøy i åpen gruppe 

HER finner du Fiskerireguleringer for 2015

 

POOL-ORDNING FOR FØRINGSFARTØY

Fiskeridirektoratet har videreført ordningen for føringsfartøy for låssettingsfiske.

Nedenfor finner du relevante dokumenter:


Oppdatert liste over fartøy i pool-ordningen finner du her: 

 

Regeloversikt med veiledning for låssettingsfiske finner du her:

 

Sjøfartsdirektoratets rundskriv for fiskefartøy som fraktfartøy finner du her:

 

Brev fra Fiskeridirektoratet om ordningen finner du her: 

 

\ Bildearkiv \
\ Bildearkiv \
\ 12.03.2014 \

Er du og ditt mannskap oppført korrekt i medlemsregisteret i Norges Sildesalgslag? Har du byttet fartøy eller gjort andre endringer? Har du fått nye mannskapsmedlemmer, eller kanskje noen er sluttet? Eller er du blant dem som ennå ikke har registrert fartøyet, øvrige eiere av fartøyet og / eller mannskapet.

\ 13.01.2014 \

En oversikt over aktiviteter og møter i 2015. 

Twitter
Facebook