\  KONTAKT OSS  \ SØK  \ ENGLISH  \
EKSTRANETTLOGIN
Logg inn

 

 

 

  

 

 

Norges Sildesalgslag ønsker alle en riktig god sommer! +
\ 30.07.2015 \

Silver II fant ukjent fiskeart i makrell fangsten

Tirsdag 28 juli sendte skipper Gaute Lauvåsvåg på båten Silver II, bilde til Sildelaget av en ukjent fiskeart som var kommet med i fiske etter makrell. 

\ 29.07.2015 \

Avslutter den norske delen av makrell- og økosystemtoktet

Havforskningsinstituttet melder i dag at de to norske båtene er ferdig med sin del av oppdraget, mens kartleggingen ennå pågår i islandsk og grønlandsk farvann. 

\ 29.07.2015 \

Justering av prisene på råstoff til mel og olje

Endringene i prisene skyldes valuta og en mindre justering av melpris. Prisene justeres fra 3. august 2015

\ 27.07.2015 \

Utsatt frist for prøvefiske etter brisling

Fristen for prøvefiske etter brisling er forlenget frem til utgangen av juli, dvs. fredag 31. juli.

Norges Sildesalgslag har som tidligere meldt, i første omgang til hensikt å gjennomføre et ordinært prøvefiske etter kystbrisling i Hardanger/Sunnhordland og Sognefjorden i 2015 og forutsetter at to bruk kan dekke de aktuelle områdene.

\ 24.07.2015 \

Pelagisk samling i Ålesund 25. august

FHF og Sjømatrådet har slått de to pelagiske samlingene sammen til Pelagisk Arena. Da blir det en viktig arena for aktører i pelagisk sektor som samles i Ålesund 25.august.

\ 24.07.2015 \

Vil gjerne inviteres på besøk

Hvert år sender Nærings- og fiskeridepartementet de ansatte ut i landet på bedriftsbesøk. Årets besøk finner sted mellom 19. og 23. oktober. Nå ber departementet interesserte bedrifter fra hele landet om å melde seg til å ta imot departementsansatte.

\ 23.07.2015 \

Status fra makrelltoktet

Lite makrell og norsk vårgytende sild på ekkoloddene, men i trålfangstene er det nettopp disse artene som dominerer.

\ 23.07.2015 \

Lomvibestanden øker i Finnmark

Bestanden av lomvi har stupt med 90 prosent. Men i Finnmark kommer arten tilbake i oppsiktsvekkende antall.

\ 06.07.2015 \

Endringer av NEAFC havnestatskontroll

Sildelaget informerer: Det er kommet nye kjøreregler for havnestatskontroll i forbindelse med fiskeriaktivitet i NEAFS konvensjonsområder.

Årsmøte 2015 - Norges Sildesalgslag

Norges Sildesalgslag - Årsmøte 2015 -     7.- 8. mai, 2015

Her finner du foredragene fra Årsmøtet 2015

 

Her er Åpningstalen fra Årsmøtet 2015

J-285-2014 - 10 tonn makrell for fartøy i åpen gruppe 

HER finner du Fiskerireguleringer for 2015

 

POOL-ORDNING FOR FØRINGSFARTØY

Fiskeridirektoratet har videreført ordningen for føringsfartøy for låssettingsfiske.

Nedenfor finner du relevante dokumenter:


Oppdatert liste over fartøy i pool-ordningen finner du her: 

 

Regeloversikt med veiledning for låssettingsfiske finner du her:

 

Sjøfartsdirektoratets rundskriv for fiskefartøy som fraktfartøy finner du her:

 

Brev fra Fiskeridirektoratet om ordningen finner du her: 

 

\ Bildearkiv \
\ Bildearkiv \
\ 12.03.2014 \

Er du og ditt mannskap oppført korrekt i medlemsregisteret i Norges Sildesalgslag? Har du byttet fartøy eller gjort andre endringer? Har du fått nye mannskapsmedlemmer, eller kanskje noen er sluttet? Eller er du blant dem som ennå ikke har registrert fartøyet, øvrige eiere av fartøyet og / eller mannskapet.

\ 13.01.2014 \

En oversikt over aktiviteter og møter i 2015. 

Twitter
Facebook