\  KONTAKT OSS  \ SØK  \ ENGLISH  \
EKSTRANETTLOGIN
Logg inn

Høstens første NVG-sildefangst er levert fra havflåten, mens makrellfisket er minkende der også fisken har flyttet på seg. Ingen fart i kystbrislingfiske selv om nye områder ble åpnet og lite fangsting av nordsjøsild. Industrifiske på det jevne, mest øyepål.

Les saken her: 

Bilde:Fra Gerda Marie

Fiskets gang uke 41 +
\ 12.10.2015 \

"Odd Lundberg" solgt til russisk rederi

Ringnotfartøyet «Odd Lundberg» er solgt til et russisk rederi og Lundberg-rederiet har kjøpt «Havstål» fra Veibust Fiskeriselskap i Ålesund med pelagiske kvoter, skriver fbfi.no

\ 12.10.2015 \

1-2-3

Fiskeriminister Elisabeth Aspaker presenterte en tredelt oppskrift for å lykkes med å få mer fisk på verdens matfat da hun talte på en FN-konferanse i Spania.

\ 12.10.2015 \

Ser på bestandsfordeling

På det ekstraordinære møtet i Den nordøstatlantiske fiskerikommisjonen (NEAFC) i London sist uke ble det vedtatt at en arbeidsgruppe skal se på kriterier for fordeling av bestander og hvordan kriteriene skal vektlegges.

\ 12.10.2015 \

Fiskets gang uke 41

Høstens første NVG-sildefangst er levert fra havflåten, mens makrellfisket er minkende der også fisken har flyttet på seg. Ingen fart i kystbrislingfiske selv om nye områder ble åpnet og lite fangsting av nordsjøsild. Industrifiske på det jevne, mest øyepål.

\ 12.10.2015 \

Hummerteine blir sakte-tv suksess

For tiden fiskes det etter hummer langs store deler av kysten. Mens man venter på å komme seg ut å dra sine egne teiner kan man alltids sette seg foran PC-skjermen og se om Havforskningsinstituttet har fått hummer i sin "Live"-teine

\ 06.07.2015 \

Endringer av NEAFC havnestatskontroll

Sildelaget informerer: Det er kommet nye kjøreregler for havnestatskontroll i forbindelse med fiskeriaktivitet i NEAFS konvensjonsområder.

\ 12.10.2015 \

Enighet om norsk-russisk kvoteavtale for 2016

Fredag 9. oktober undertegnet Norge og Russland fiskeriavtalen for 2016 i Astrakhan, Russland. Avtalen innebærer en torskekvote på 894 000 tonn i Barentshavet. Det blir ikke åpnet for noe kommersielt loddefiske i 2016.

\ 09.10.2015 \

Sertifisering av fangst motvirker ulovlig fiske

Norge og Spania er enige om å styrke samarbeidet i FN for å få på plass retningslinjer og kriterier for sertifisering av fangst.

\ 09.10.2015 \

Sissel Rogne ny havforskningsdirektør

Regjeringen har utnevnt professor Sissel Rogne som ny direktør for Havforskningsinstituttet

\ 08.10.2015 \

Anbefaler ikke loddefiske til neste år

Det bør ikkje fiskast lodde i Barentshavet til neste år, anbefaler ICES. Framskrivingane syner at bestanden mest truleg vil vera under kritisk nivå i 2016, sjølv utan fiskeri.

\ 08.10.2015 \

Reguleringsmøte 4.- 5. november i Bergen

Møtet vil bli avholdt i Fiskeridirektoratet i Bergen sine lokaler på møterom 300. Møtet begynner klokken 09.00 begge dager. Torsdag den 5. november forventes møtet avsluttet innen kl 16.30.

\ 10.09.2015 \

Valg til Sildelagets årsmøte

Medlemsregisteret slik det er oppdatert pr. 30 september legges til grunn for gjennomføring av valget.

 

NEAFC - Informasjon

HER er skriv om hvordan du registrerer fartøy i NEAFC

Her er mer generell info om NEAFC prosedyrer

 

HER finner du Fiskerireguleringer for 2015

 

POOL-ORDNING FOR FØRINGSFARTØY

Fiskeridirektoratet har videreført ordningen for føringsfartøy for låssettingsfiske.

Nedenfor finner du relevante dokumenter:


Oppdatert liste over fartøy i pool-ordningen finner du her: 

 

Regeloversikt med veiledning for låssettingsfiske finner du her:

 

Sjøfartsdirektoratets rundskriv for fiskefartøy som fraktfartøy finner du her:

 

Brev fra Fiskeridirektoratet om ordningen finner du her: 

 

\ Bildearkiv \
\ 12.03.2014 \

Er du og ditt mannskap oppført korrekt i medlemsregisteret i Norges Sildesalgslag? Har du byttet fartøy eller gjort andre endringer? Har du fått nye mannskapsmedlemmer, eller kanskje noen er sluttet? Eller er du blant dem som ennå ikke har registrert fartøyet, øvrige eiere av fartøyet og / eller mannskapet.

\ 13.01.2014 \

En oversikt over aktiviteter og møter i 2015. 

Twitter