\  KONTAKT OSS  \ SØK  \ ENGLISH  \
EKSTRANETTLOGIN
Logg inn

Nye Haugagut var døpt i Austevoll i helgen. Her kan du se bilder fra dåpen og det nye fartøyet. Også M.Ytterstad var døpt i helgen, vi kommer med bilder også fra det nye, flotte fartøyet snart.

Se bildeserien fra Haugagut her:  
Bilde: Roar Bjånesøy, Sildelaget

 

 

Ny Haugagut døpt i helgen +
\ 28.05.2015 \

Nye auksjonstider fra 29. mai

Etter avtale mellom FHL og NSS vil følgende auksjonstidspunkter gjelde for perioden fra fredag 29. mai frem til søndag 25. oktober ved sommertids slutt.

\ 27.05.2015 \

Leie av fem fartøy til Kystreferanseflåten

Havforskningsinstituttet har tidligere kunngjort ønske om å leie 10 fartøy til Kystreferanseflåten for perioden 2015 - 2018, med tilbudsfrist 24.04.15. Det kom da ikke inn tilstrekkelig søkere, og det gjenstår 5 fartøy med hovedvekt på garn-/linefiske.

\ 27.05.2015 \

Marin klynge verdt 87 milliarder på Vestlandet

Bedrifter som driver med fiskeforedling, havbruk og fiske på Vestlandet produserer for 56 milliarder kroner årlig, viser en ny rapport fra Hordaland fylkeskommune. Ringvirkningene av havbruk og fiske utgjør 31 milliarder i tillegg.

\ 26.05.2015 \

Økning på nordsjøsild for kystgruppen

Kvoteenheten for kystgruppens maksimalkvote i EU-sonen økes fra 4,1 tonn til 6 tonn fra og med i dag 26. mai 2015. 

\ 25.05.2015 \

Fiskets gang uke 21

Litt kolmule fra kanten og Færøysonen, mindre aktivitet i tobisfiske, nordsjøsildfiske i gang og økende fangsting av kystmakrell.

\ 26.05.2015 \

Samarbeid skal styrke og sikre rekruttering og kompetanse

 120 bedrifter og rederier innen marin næring i Møre og Romsdal  etablerer et marint kompetansesenter for å synligjøre alle mulighetene som finnes i næringen

\ 22.05.2015 \

Deltakeradgang 2016 - rekrutteringskvoter

Fiskeridirektoratet lyser her ut 10 adganger til å delta i fiske innenfor adgangsregulerte fiskeri etter deltakerloven om nytildeling av deltakeradganger i rekrutteringsøyemed for 2016.

\ 22.05.2015 \

Lærer av hverandre

Forskingsdirektør Harald Loeng rosa fiskerirepresentantane for konstruktive forslag til organisering og prioritering av ressursforskinga på Havforskingsinstituttet: - Vi har fått mange verdifulle innspel som vi tar med oss vidare, oppsummerte han.

\ 21.05.2015 \

Meir ressurskrevande med fem regionar

Fiskeriminister Elisabeth Aspaker har no bestemt at Fiskeridirektoratet skal ha fem regionar mot sju i dag. Fiskeridirektør Liv Holmefjord sitt forslag var tre regionar.

Siste fiskerimeldinger

26.05:Økning i kvoteenheten i EU-sonen for kystgruppens fiske etter sild i Nordsjøen i 2015
15.05:Justering av faktor i fisket etter tobis
15.05:Åpning av to forvaltningsområder for fiske etter tobis i 2015
05.05:Økning i delkvoteenheten i fisket etter kolmule i færøysonen for fartøy med kolmuletråltillatelse
30.04:Stenging av Henningsværboksen i Lofoten for alt fiske med fartøy mellom 11 og 15 meter
29.04:Økning i delkvoteenheten i fisket etter kolmule i færøysonen
16.04:Økning i delkvoter i fisket etter kolmule i færøysk sone for fartøy med kolmuletråltillatelse
10.04:Økning av delkvotefaktoren i fisket etter kolmule i EU-sonen
07.04:Stopp i ringnotgruppens fiske etter lodde i Barentshavet i 2015
01.04:Opphevelse av maksimalkvoten i kystfartøygruppens fiske etter lodde i Barentshavet
Årsmøte 2015 - Norges Sildesalgslag

Norges Sildesalgslag - Årsmøte 2015 -     7.- 8. mai, 2015

Her finner du foredragene fra Årsmøtet 2015

 

Her er Åpningstalen fra Årsmøtet 2015

J-285-2014 - 10 tonn makrell for fartøy i åpen gruppe 

HER finner du Fiskerireguleringer for 2015

 

POOL-ORDNING FOR FØRINGSFARTØY

Fiskeridirektoratet har videreført ordningen for føringsfartøy for låssettingsfiske.

Nedenfor finner du relevante dokumenter:


Oppdatert liste over fartøy i pool-ordningen finner du her: 

 

Regeloversikt med veiledning for låssettingsfiske finner du her:

 

Sjøfartsdirektoratets rundskriv for fiskefartøy som fraktfartøy finner du her:

 

Brev fra Fiskeridirektoratet om ordningen finner du her: 

 

\ Bildearkiv \
\ 12.03.2014 \

Er du og ditt mannskap oppført korrekt i medlemsregisteret i Norges Sildesalgslag? Har du byttet fartøy eller gjort andre endringer? Har du fått nye mannskapsmedlemmer, eller kanskje noen er sluttet? Eller er du blant dem som ennå ikke har registrert fartøyet, øvrige eiere av fartøyet og / eller mannskapet.

\ 13.01.2014 \

En oversikt over aktiviteter og møter i 2015. 

Twitter
Facebook