Forventer økt makrellaktivitet

Publisert: av Norges Sildesalgslag

- Vi forventer at aktiviteten i fisket tar seg opp i løpet av helgen. Bedring i værforholdene og flere fartøy gjør at salgsleder Odd Fredrik Andersen forventer flere innmeldinger av makrell i løpet av helgen.

Torsdag var det totalt innmeldt i overkant av 550 tonn makrell.
De aller fleste av makrellfangstene så langt er tatt om lag 100 mil vest av Stadt. Men det er også tatt fangster lenger inn mot land, i norsk sone.
Fra fangstfeltet meldes det om at fangstene kommer om bord i løpet av kort tid. Ellers meldes det om varierende funn av makrell på feltet.

- Noen ser litt, mens andre ser mer. Enkelte fartøy har ikke sett makrell i det hele tatt, sier salgsleder Odd Fredrik Andersen.
Han forventer økt aktivitet gjennom helgen. Vi ser en bedring i værforholdene, både de siste dagene og utsiktene framover er gode.
Vi regner med at også flere båter til gå ut i løpet av kort tid. Så langt er det mellom 12 – 15 fartøy som nå deltar i fisket etter makrell.
Vi håper jo at det vil bli en del større fisk som nå tas.
Makrellen de siste dagene har vært relativt liten i størrelse. Litt større fisk hadde vært å foretrekke, men kvaliteten på fisken meldes å være god, kommenterer salgslederen.


Siste nytt