SSB tallene er klare - 2,3 millioner tonn fisk

Publisert: av Ann-Kristin Kristoffersen

De endelige tallene fra Statistisk Sentralbyrå viser at norske båter leverte 2,3 millioner tonn fisk, reker, skalldyr og skjell i 2011. Dette er 14 prosent mindre enn i 2010. Førstehåndsverdien utgjorde 16 milliarder kroner, en økning på 20 prosent fra året før.

Av den totale fangstverdien i 2011 utgjorde sild 21 %, mens makrell utgjore totalt 16 % av den totale verdien på 16 milliarder kroner.

I kvantum utgjør pelagisk fisk i underkant av 40 %, der sild utgjør 28% av det totale kvantum, makrell utgjør 9% og kolmule i overkant av 1 %.

 

Detaljert statstikk over verdi og kvantum finnes på nettsidene til Statistisk Sentralbyrå her:

 

 Fanstmengde graf 2011

 

Fangstverdi graf 2011

 

 

 

 

Kilde: SSB

Siste nytt