Ønsker loddekompensasjon

Publisert: av Roar Bjånesøy

Fiskebåt mener at Island har en stor del av ansvaret for at norske fartøyer ikke har kunnet fiske den tildelte loddekvoten i Islands økonomiske sone. Norske myndigheter bør kreve kompensasjon fra Island.

Dette skriver Fiskebåt på sine hjemmesider.

I et brev til Nærings-og fiskeridepartementet viser Fiskebåt til at det norske loddefisket ved Island er slutt for denne sesongen. Totalt har norske fartøyer fisket 6.031 tonn lodde av den norske kvoten på 40.869 tonn i islandsk sone. Av den norske kvoten er 34.921 tonn relatert til Smutthullavtalen. Fiskebåt konstaterer at dette innebærer at nesten hele smutthullkomponenten av lodde står ufisket.

Norge legge til rette-Island lager hindringer
Fiskebåt mener at Island har en stor del av ansvaret for at norske fartøyer ikke har kunnet fiske den tildelte loddekvoten. Dette skyldes både begrensninger i området det er anledning for norske fartøyer å fiske i, og når det er tillatt å fiske lodde for norske fartøyer. Det er et stort paradoks at islandske fartøyer fortsetter loddefisket ved Island i år, mens norske fiskere er utestengt. Dette står i skarp kontrast til hvordan Norge legger til rette for at Island kan fiske torskekvoten de er tildelt i NØS gjennom Smutthullavtalen.

Kompensasjon
Fiskebåt mener at norske myndigheter må kreve kompensasjon fra Island for manglende muligheter til å fiske loddekvoten. Fiskebåt viser i denne forbindelse til at Norge også krevde slik kompensasjon etter loddesesongen 2008/2009, og at Norge etter forhandlinger ble tildelt den islandske rekekvoten på 334 tonn i 3L ved Flemish Cap. Fiskebåt mener at Norge i år bør kreve økte bunnfiskkvoter ved Island som kompensasjon, samt uerkvoter i islandsk sone og i Irmingerhavet.

Oppsigelse av Smutthullavalen
Fiskebåt viser også til brev i september i fjor om oppsigelse og reforhandling av Smutthullavtalen. Fristen for å kreve slik oppsigelse går ut i juni 2014, og Fiskebåt forutsetter at norske myndigheter følger opp dette. Fiskebåt mener at Islands opptreden i internasjonale forhandlinger de siste årene gjør dette kravet enda sterkere nå enn tidligere.

Fiskebåt ber departementet ta initiativ til et møte for å diskutere disse spørsmålene, og forberede framtidige norske posisjoner.

Siste nytt