Hillersøy får fiske makrellstørje

Publisert: av Roar Bjånesøy

Fartøyet Hillersøy fra Sogn og Fjordane ble valgt ut fra ialt 28 fartøy som hadde sendt søknader til Fiskeridirektoratet.

Kun ett fartøy får adgang til å delta i et forsøksfiske etter makrellstørje i år. I alt mottok Fiskeridirektoratet 28 søknader, heter det på direktoratets hjemmesider.


Søkerfartøyene er i stor grad sammenlignbare når det gjelder utstyr og utrustning, og direktoratet vurderer derfor at de har samme mulighet til å ivareta kvaliteten på størjefangsten på en god måte.  Klagefrist på vedtaket er tre ukerm skriver Fiskekridirektoratet


Det er også lagt avgjørende vekt på tidligere erfaring med fiske etter makrellstørje i norske farvann.


Prioritert liste
Fiskeridirektoratet har valgt å sette opp en prioritert liste med fem kandidater til forsøksfisket etter makrellstørje i 2014.


Skulle nummer 1 på listen takke nei, vil tilbudet gå til nummer 2, og så videre.


De 5 fartøyene er:
1. Hillersøy
2. Albacore
3. Sjarmør
4. Vestervon
5. Bluefin


Vedtaket kan påklages til Nærings- og fiskeridepartementet i henhold til bestemmelsene i forvaltningsloven.


Vi gjør oppmerksom på at vedtaket ikke er endelig før en eventuell klagerunde vedrørende tildeling av tillatelse er sluttført. Både NRK og Bergens Tidende har laget fine saker på Hillersøy og skipper/reder Tore Hillersøy.

Les saken på NRK.no her 


og på bt.no her: 

Siste nytt