Fiskets gang uke 48

Publisert: av Kenneth Garvik

"Hestefeber" i den største flåten, men fisket hemmet av sørøst kuling. Lavere sildekvantum i nord.

NVG-sild:

Som forventet ble kvantumet på NVG sild lavere denne uke med beskjedne 10.500 tonn i journalen. Kystgruppen har bidratt mest med 6.100 t, ringnot 3.600 t og fra en skotsk tråler har vi innmeldt 750 t.

 

Med færre store båter i aktivitet har vi kun 2.100 t fra Norskehavet på høyde med Træna. Resten, 8.400 t, er tatt på fjordene nordvest av Tromsø. Hoved fisket her har vert som tidligere i høst på Kaldfjorden, men vi har fangster på Kifjord og enda lenger nord i området Rebbenesøy/ Nordkvaløy

 

Sildestørrelsen har hatt større variasjon enn tidligere i høst med størrelser fra 300- 390 gram. Den minste silden er tatt lengst nord der vi ser større innslag av gruppe 3 (200-299 g) og gruppe 4 (125-199 g) i fangstene. Snittet for hele kvantumet er på 340 gram.

 

Med mindre kvantum tilgengelig for kjøperne går prisene opp. For låsfangster ligger prisene fra kr 5 til kr 5,95 som høyest. For direktefangsene er nivået, som normalt høyere, med priser fra kr 6,05 til årets høyeste pris der vi så 7 tallet i auksjonen.

 

I kommende uke forventer vi ytterligere reduksjon av kvantum i dette fiske.

 

 

 

Hestmakrell:

De aller fleste hadde avskrevet hestmakrellfiske for i år men da båtene tilfeldigvis kom over denne lunefulle arten i Skagerak steg «hestefeberen» raskt. Totalt er det tatt 6.100 tonn sist uke. Hoveddelen av kvantumet er fisket fra Skagerak i øst til Lingbanken i vest. I tillegg er det tatt 150 t på kysten av Sogn og Møre fra fire kystbåter.

 

Som så mange ganger før har dette fiske blitt hemmet av sørøstlig kuling. Vinden har siden onsdag satt notflåten ut av spill. Kun enkeltfangster er tatt i denne periode. En annen utfordring for båtene er at hestmakrellen er på vei vestover mot EU farvann. Farten på fisken ligger på rundt 2 knop/t og søndag kveld er de første båtene inne og jakter der. Kvoten vi har i EU er på bare 3.500 t og erfaringsmessig er det vanskeligere å fange i dette område.

 

Med lite hestmakrell av størrelser (350-510 gram) tilgjengelig i verdensmarkedet har prisene i auksjonene vert meget gode. Prisene har lagt i området kr 8,50 til kr 10,64 som høyeste auksjonspris. Når enkelt båter har fangster over 600 tonn blir det fantastiske ekstrabonuser for både båt og mannskap.

 

I kommende uke forventes det fortsatt stor deltagelse i dette fiske. Søndag kveld er rundt 45 båter i området. Vi får håpe at det blir godt fiske når vinden snur på vest og løyer. I tillegg kan vi ikke avskrive at det kommer «ny» fisk opp fra Norskerenna.

 

 

 

Makrell:

Kun en fangst på 800 tonn fra en shetlandsk makrelltråler er omsatt sist uke. Makrellen er fanget vest av Shetland og hadde en snittstørrelse på 380 gram.

 

 

 

Nordsjøsild:

Flere båter har kvote igjen i dette fiske og tidlig i uken fikk vi innmeldt 5.400 tonn. Etter at «hestefeberen» spredde seg i flåten har aktiviteten i dette fisket avtatt og vi har kun en fangst på 225 tonn i helgen.

 

Hoveddelen av silden er tatt i EU sonen i området sørøst av Shetland. I tillegg har vi noen enkeltfangster i norsk sone.

 

Størrelsen på silden har variert mye sist uke med laveste snitt på 150 g og som høyest har vi 225 g.

 

Den minste silden er ikke like attraktiv prismessig så auksjonsprisene har variert fra kr 4,- til kr 5,14 som høyest.

 

Fredag endret Fiskeridirektoratet faktoren for fiske i EU sonen slik at de med gjenstående kvoter kan fiske 65 % mer av kvoten i dette farvann. Dette gir en større mulighet for at alle klarer å ta sine kvoter, samt at de kan fiske på sild som gir den beste pris.

 

Vi forventer ikke noen stor deltagelse i dette fiske før «hestefeberen» har kjølnet.

 

 

 

Øyepål/Kolmule:

Fra Fladengrunn i EU sonen er det fisket 1.250 tonn fordelt på 5 båter.

Fangstene er omsatt til mel/olje for rundt kr 2,-

 

 

 

Kystbrisling:

Fra Sognefjorden er det tatt 45 tonn med brisling til hermetikkanvendelse. Mens det fra Oslofjorden er tatt en fangst på 50 tonn med storbrisling. Denne fangst er levert i Strømstad.

 

 

 app ikon

 

 

Bergen 01.12.14

Kenneth Garvik

[email protected]                 

 

Siste nytt