Sildelaget om utvalgsrapporten

Publisert: av Roar Bjånesøy

Vi ser frem til en saklig fiskeripolitisk debatt om rapportens mange utfordringer men mener Fiskesalgslagsloven må få virke lenger i sin nåværende form, sier styreleder Jonny Garvik og Adm. Direktør Otto Gregussen i Sildelaget.

-Tveteråsutvalget har gjennomført en omfattende analyse som gir grunnlag for en bred og forhåpentlig saklig fiskeripolitisk debatt i en lang periode. Dette ser vi fram til og de diskusjonene er vi klar for å ta. Økt lønnsomhet for hele næringen og bedre rammevilkår på mange fronter er viktig for oss alle,  sier Adm Dir Otto Gregussen i Sildelaget i en kommentar til fremleggingen av rapporten i Tromsø tidligere i dag.- Vi merker oss at utvalgets flertall ønsker seg en nøytral markedsplass for førstehåndsomsetning av villfanget fisk. Vi kjenner dette forslaget igjen som et forslag fra FHL som ikke vant fram i siste gjennomgang av dagens lov, sier Gregussen.


-Salgslagene er fiskers representant i salgsprosessen til kjøpere i Norge og i utlandet. Vi forhandler minstepris på vegne av fiskerne og dette kan man ikke gjøre i en nøytral markedsplass. Vi synes forslaget om en nøytral markedsplass er lite gjennomtenkt og at det det framstår som uheldig og oppsiktsvekkende at det skal være behov for en revisjon av lovverk som knapt nok er satt ut i livet, legger Gregussen til.Dagens fiskesalgslagslov ble vedtatt av et enstemmig Storting sist høst og trådte i kraft 1 januar 2014.


Både flertallet og mindretallet i utvalget peker på at eventuelle endringer i denne loven først bør sees på og evalueres år den har fått virke en stund.Sildelaget mener og at utvalget har på en tydelig måte satt fokus på viktige problemstillinger som gjelder for alle deler av næringa. Det er viktig at utvalget har satt fokus på behovet for styrket innsats på ressursforskning. Det er også viktig at man fokuserer på behovet for teknologisk utvikling i fiskeindustrien på samme måte som i flåten.Det er og viktig at utvalget har satt fokus på det behovet som sjømatnæringa har for god og forutsigbar adgang til markedene, sier Gregussen

 

Siste nytt