Ingen avtale med FHL om omsetning av mel og olje i 2015

Publisert: av Roar Bjånesøy

Bortfallet av kravet  om et definert avsilingssystem, som i praksis hindret norske fiskere i å levere mel- og olje fangster til land som Island og Færøyene, er hovedgrunnen til at det ikke var mulig å få til en avtale mellom FHL og Sildelaget om nye omsetningsbestemmelser og minstepriser på fangster til fiskemel og -olje.

-I 2014 tok vi initiativ til å samle industrien i EU, Norge, Island og Færøyene for å  bli enige om en felles internasjonal standard for avsilingssystem til bruk ved lossing av fangster til fiskemel og fiskeolje. Vi opplevde at det var liten interesse fra FHL om å drøfte dette, sier salgsdirektør Knut Trognes i Norges Sildesalgslag- Da FHL og Norges Sildesalgslag møttes i desember ønsket ikke FHL å diskutere verken minstepriser eller andre elementer i omsetningsbestemmelsene da vi gjorde de klart at vi ikke kunne inngå en avtale basert på regler som i praksis sterkt stengte for norske landinger til mel/olje på Island og Færøyene, sier Torgnes.


For 2015 videreføres minsteprisregimet fra 2014 med den forskjell at det i 2015 ikke vil være trekk for temperatur i lasten. Men temperatur skal måles ved lossing og føres på sluttseddel.-Vi mener at kvaliteten på fangsten blir hensynstatt ved at hver fangst blir prøvetatt og målt for innhold av flyktig nitrogen. Er dette for høyt,  trekkes det i pris, sier Torgnes.Den andre forskjellen er da at Sildelaget ikke lenger stiller krav om hvordan avsilingssystemet skal være, men at systemene som brukes skal være godkjent av myndighetene i de landene der fisken losses, sier Torgnes og påpeker at det ikke stilles noen særskilte krav til norske fabrikker.-Vi vil jobbe videre i 2015 for å få til et standard avsilingssystem som alle kan enes om uansett land.   Fiskerne ønsker mest mulig konkurranse om fangstene , og med større konstellasjoner innen industrien er det viktig at utbudsområdene blir så store at flest mulig potensielle kunder gis anledning til å by på fangstene, avslutter Torgnes.

Siste nytt