Fisket gang uke 7

Publisert: av Roar Bjånesøy

Full fart i kolmulefiske og fremdeles litt NVG-sildefiske på Vestlandskysten. Loddefiske ved Island er over for denne gang mens lodda i Barentshavet fremdeles ikke har vist seg i vesentlig grad.

Kolmulefiske

Etter at kolmulefisket kom i gang forrige uke har forholdene variert noe både hva tilgjengelighet og vær angår. Periodevis har fisken vært på et begrenset område til dels nært opp mot grensen til EU-sonen, men nå sist i uken er flåten i arbeid på flere områder som strekker seg fra 50 grader 30 minuttet nord til nesten opp mor 52 graden, 16 grader vest, i internasjonalt hav.

Totalt er det denne uken meldt inn 42 500 tonn. Det gode fiske har resultert i antydning til ventetid ved fabrikk i Norge, men foreløpig ikke i noen vesentlig grad. Også fabrikker både i Danmark, Killybegs og på Færøyene har mottatt fisk. Konsumkjøperne i Killybegs har meld sin interesse for fisk og ett par fangster solgt til disse.

Prisnivået til konsum varierer fra kr. 2,10 til kr. 2,30. Prisnivået til M/O har vært nedadgående utover uken, fra kr. 2,10 til kr. 2,05 i Norge og fra kr. 2,20 til kr. 2,13 i utlandet. Totalt snitt denne uke er kr. 2,10.

Til uken forventes stor deltagelse og dersom fisket slår til må man være forberedt på litt venting ved fabrikkene.  

 

Loddefiske ved Island

Nå ved midnatt er årets vinterloddesesong ved Island over og vår tilmålte kvote er tatt. Kvoteoversikten viser en rest på vel 100 tonn, men så er ikke de siste båtene losset. Sesongen har vært svært krevende hva værforholdene angår ikke minst denne uken med korte perioder med fangstforhold.

Fangstingen har foregått på nordsiden av øya, denne uke helt på 21 grader vest. Denne lodden har en mindre snittstørrelse en det som er ganget tidligere, helt opp på 55 stk. kg. Fra Island har vi fått opplysninger om at det nå er registrert lodde på østsiden av øya og at denne er av større samfengt størrelse, men hva hjelper det når kvoten er oppfisket og siste dato for fiske i IØSer kommet. Denne ukens fangstkvantum ble 3 875 tonn og av dette ble 3 525 tonn solgt til konsum.

Totalt er det solgt 27 000 tonn til konsum og 23 500 tonn til m/o. Ukens prisnivå til konsum er fra kr. 2,60 til kr. 3,11. Ukesnitt kr. 2,71 til konsum, kr. 2,30 til m/o

Loddefiske i Barentshavet

Mandag fikk vi vinterens første loddeinnmelding fra Barentshavet. «Trønderbas» hadde tatt sin kvote på ca. 760 tonn. Samfengtstørrelsen var små, prøvene viste 55 til 65 stk. pr.kg. og lodda ble levert til m/o. Fangsten var tatt nord av Nordkapp, fangstrute 03-23. Resten av uken ble værhindret, men lørdag gikk fem båter ut på letingen.

Til nå (søndagskveld) er det ikke meldt om nye funn av Barentshavlodde og de fem båtene er spredt over et stort leteområde. Kommende uke forventes at flere båter starter fiske og forhåpentligvis kommer fisket i gang.

NVG-sildefiske

Fremdeles er det noen fartøy som fisker nvg-sild på Vestlandskysten, fra Bremangerlandet og opp til Svinøyaområdet. Etter fem dager med «landligge» gikk flåten ut torsdag og nesten 4 400 tonn er meldt inn siden da. Størrelsen varierer fra 331 gram til 347 gram. Gyteprosessen er i gang og fra det nordligste område er det trolig bare kort tid før den er utgytt mens silden som er på feltet utenfor Bremangerlandet er noe fastere på rognen.

Interessen for silden er god selv om noen anlegg har avsluttet for sesongen og det leveres sild fra Harøysund i nord til Egersund i sør. Det er i hovedsak båter i kystflåten som deltar, men også ett par trålere er i aktivitet. Prisnivået fra auksjonene er som laveste kr.5,18 og som høyeste kr. 6,11 og med ett ukesnitt på kr. 5,66.

Til uken forventes fremdeles et begrenset fiske, mange av de båtene som deltar har lite igjen av sin kvote. Videre er det sannsynlig at fisket vil flytte seg lengre sør pga. at denne silden er kommet kortere i sin gyteprosess.

Makrell

Leveransene av vintermakrell fra de utenlandske båtene er på hell. Denne uken har vi kun fått innmeldt tre fangster på til sammen 3 560 tonn. Fisken er innmeldt fra område vest av Irland, fangstrute 48-07 og 48-16. Snittstørrelsen denne uken er fra 382 gram til 407 gram.

 

Bergen, 15. februar 2015

 

Odd Fredrik Andersen

Siste nytt