Fiskets gang uke 12

Publisert: av Kenneth Garvik

Avtagende fiske på kolmulei internasjonal sone. I nord fikk vi vinterens beste loddeuke.

Kolmule:

Med gode værforhold i Atlanteren var det håp om godt kolmulefiske. Det slo ikke til og vi fikk en uke med beskjedne 25.100 tonn i journalen. Av dette kvantum er 10.400 tatt i EU sonen, nord av den kjente Porcupine Bank. I internasjonalt farvann har fisket dabbet av utover i uken. Det har blitt lengre tauinger og mindre fangster som normalt i andre halvdel av mars.

 

Som tidligere i vinter er hoveddelen, 24.200 t, omsatt til mel/olje. Her er det kjøpere i Norge, Danmark, Irland og Island som har vert aktive i auksjonen. Prisene for fangstene ligger i området kr 1,87- 2,02.

To fangster med til sammen 850 t er solgt til konsumkjøpere i Killybegs. Prisene her ligger i området 2,05 - 2,10.

 

Med stadig mindre kolmule vest av 200 n.mil vil flere båter ha fokus på fiske i EU sonen i kommende uke.

 

 

 

Lodde:

My dårligt vær i første del av uken hemmet loddefiske. Allikevel fikk vi vinterens beste uke i nord med 13.400 tonn lodde innmeldt. Av dette kvantum er 9.700 t omsatt til konsum og 3.700 t til oppmaling.

 

Fisket har foregått på to områder. Et hovedområde mellom Lopphavet og Fugløybanken, samt et felt nordøst av Sørøya. Lodden i det vestligste område er mer egnet til konsum, i hovedsak rognpressing, da innslaget av rognmoden holodde er rundt 50 %.

Lenger øst har fangstene i hovedsak bestått av fakslodde og dermed ikke konsumvare i samme grad.

 

Prisene til konsum har variert fra kr 2,21 som lavest til knappe kr 3,50 som høyeste pris. Snittet for hele uken ligger på kr 2,64.

Til oppmaling ligger prisene fra minstepris kr 1,64 og opp til kr 1,70 som høyest.

 

Det gjenstår fortsatt 23.100 t av årets kvote på knappe 72.000 t. og vi trenger en uke med gode værforhold og god tilgjengelighet av lodde om vi skal komme i mål med kvoten til påske.

 

 

Hestmakrell:

Også denne uke har noen båter jaktet etter hestmakrell i fjordene på strekningen Sogn til Rogaland. Fra fire båter er det tatt 83 tonn med stor hestmakrell som har snittstørrelser fra 450- 500 gram.

 

Alle fangstene er solgt til Skude Fryseri på Karmøy og prisene ligger i området kr 6,50 - 8,00.

 

 

Bergen 23.03.15

Kenneth Garvik

[email protected]                 

 

Siste nytt