Tobisfisket åpner i dag i norsk sone

Publisert: av Roar Bjånesøy

12-15 båter er på tobisfeltene eller på vei dit for å fiske på årets tobiskvote som er satt til 100 000 tonn i norsk sone. 

-Etter det Sildelaget kjenner til har de første fartøyene allerede hatt trålene i sjø på de kjente tobisfeltene, sier salgsleder Kenneth Garvik ved Sildelaget.

-I år er det satt en relativt høy kvote på 100 000 tonn i norsk sone i begynnelsen av sesongen og med bakgrunn i den høye kvoten og erfaringen med at fisket kom sent i gang i fjor har flere fartøyer bestemt seg for å være med fra starten i dag,  sier Garvik.

I fjor var kom første innmelding 2. mai og det var fisket totalt 73 500 tonn i mai måned 2014 og 9 800 i juni, siste fangst var innmeldt 26 juni 2014.

Rapporter fra danske og svenske fartøyer som fisker på Doggerbank er at det har vært eg godt fiskeri. Fiskerforum.dk melder om at tre svenske båter leverte  2 250 tonn de siste dagene. Men det er enda tidlig i sesongen så det rapportres også om lav fettprosent i tobisen.

Siste nytt