Fiskets gang uke 18

Publisert: av Kenneth Garvik

Fortsatt godt tobisfiske i sør med ukesrekord i år. Fra vest er kolmulebåtene i Færøysonen, og første sildebåt er ankommet sildefeltet i Nordsjøen.

Kolmule:

Etter en god uke sist fikk vi nå en normaluke med 21.600 tonn innmeldt. Dette skyldes at vi hadde færre båter i aktivitet i dette fiske. Hoveddelen, 19.700, av kvantumet er tatt i færøysonen. Fra EU farvann har vi 1.720 t og i norsk sone er det kun tatt 180 t.

Som normalt på denne tid opptrer kolmulen mer spredt og båtene må ha lengre hal for å få opp i sekken.

 

Kolmulefangstene er solgt over et stort geografisk område med salg til islandske fabrikker i nordvest, Bodø i nord og videre sørover i Norge til Danmark i sør.

Prisene har lagt i området kr 1,75 - 1,88.

 

Et blikk på kvotebildet viser at vi har fisket over 410.000 t av en kvote på knappe 500.000 t. Dette er fantastisk sett i lys av den stormfulle vinteren en opplevde i Atlanteren. Kvoten i EU er nærmest tatt, og på Færøyene står det igjen 18.000 t av kvoten på 80.000 t. Her fikk kolmuletrålerne en økning på delkvoten med 620 t slik at de i denne sone kunne fiske 2.340 t. Med minkende antall båter i aktivitet på Færøyene er det ikke usannsynlig at det kan komme ytterligere endringer i kvotene her. Dette er noe både faglagene og Fiskeridirektoratet følger tett.

 

 

 

Tobis:

Årets tobisfiske har vert meget godt tatt i betraktning av at vi fortsatt er i starten av mai. Sist uke fikk årets beste med 18.600 tonn i innmeldingsjournalen. Fisket har foregått på kjente tobisbanker med hovedvekt på Outer Shoal, og banken med det landlige navnet Hardangervidda. Fiskerne melder om periodevis gode registreringer og for de som er heldige å treffer flekkene kan en laste opp på relativt kort tid.

 

Fangstene er omsatt til oppmaling til fabrikker fra Måløy i nord til Hanstholm /Skagen i sør. Prisene har lagt i området kr 2,- til kr 2,05. Mye råstoff til mel/olje har gjort at vi har hatt noe venting før en får losse. Med mye åte i fisken er det viktig at båtene har god kjøling og at fabrikkene unngår å legge tobisen for lenge på lagringstank før produksjon.

 

Med den gode oppstarten vi har hatt i år er det nå fisket over 40.000 tonn av årets kvote på 100.000 t. I fjor til samme tid hadde vi kun en enkelt fangst med til denne tid. De første båtene er i havn med sin tilmålte kvote.

 

Vi forventer fortsatt god innsats i dette fiske og normalt er mai den beste måned i dette fiske.

Fjorårets tobisfiske i denne måned var på hele 73.400 t.

 

 

 

Nordsjøsild:

Vi har ikke hatt noen direktefangster med nordsjøsild til konsum enda. «Frantsen Junior» som normalt er tidlig ute i dette fiske ankom feltet på søndag. De registrerte sild men østlig kuling hemmet muligheten for å starte. Værmeldingene er dårlige de neste to dagene så vi får håpe på fint vær og mye sild senere i uken.

 

Fra kjøperne meldes det om interesse for sild til filet-produksjon nå tidlig i mai. I slutten av mai vil det som normalt være matjesproduksjon av nordsjøsild om kvaliteten er den rette.

 

Bergen 04.05.15

Kenneth Garvik

[email protected]                 

Siste nytt