Fiskets gang uke 20

Publisert: av Kenneth Garvik

Åpning av Inner Shoal gav ukesrekord i tobisfiske. Hovedsesongen avsluttet på kolmulefiske.

Tobis:

Med åpning av nye tobisfelt fikk vi ukesrekord med 20.500 tonn. Lørdag ble beste dag med hele 9.300 t.

Fredag fikk vi generell åpning av feltene 1b (Inner Shoal) og 4a (Engelsk Klondyke). Etter positive registreringer på Inner Shoal satte båtene kursen hit, og fisket har vert meget godt i dette område.

 

Fangstene er omsatt til oppmaling til kjøpere fra Måløy i nord til Skagen i sør. Prisene ligger stabilt i området kr 2,- til 2,05. Med mye tobis i helgen er det opp til tre dagers venting på lossing.

 

Basert på forskningstoktet som ble avsluttet før helgen fikk vi melding om at det ikke ble økning av kvoten. Fiskeridirektoratet justerte allikevel faktoren for den enkelte båt med 0,1. Dette utgjorde 150 tonn ekstra for fullstrukturerte båter.

Av kvoten på 100.000 t er det nå fisket hele 77.000 t. En oversikt på båtnivå viser at 10 båter er i havn med sine kvoter. Med dette som bakgrunn forventer vi mindre aktivitet i tobisfiske i kommende uker.

 

 

 

Kolmule:

Hovedsesongen er nå avsluttet i kolmulefisket og vi fikk innmeldt 7.000 tonn sist uke. Av dette kvantum har vi fem båter med til sammen 6.200 t fra færøysonen, og to fangster fra kanten i norsk sone med 800 t.

 

Også kolmulen er omsatt til oppmaling. Prisene her ligger i området kr 1,72 til 1,90 som høyest.

 

Kolmulefisket framover vil bli konsentrert i norsk sone. Senere på året vil noen båter prøve ut fiske i Norskehavet etter flere år uten aktivitet der.

 

 

 

Nordsjøsild:

Vi fikk den første nordsjøsildfangst for sesongen med «Frantsen Junior» sine 85 tonn tatt tett nord av N 60º. I tillegg til «Frantsen Junior» har et par andre båter vert ute og jaktet på nordsjøsilden. De har registrert sild i forskjellige områder, men den står spredt utover og er ikke fangst bar med not. De lave temperaturene på sjø og land kan være årsaken til dette.  

 

Vi trenger sommer og sol framover slik at silden samler seg..

 

 

 

Makrell:

Langs kysten fra Rogaland til Sogn har de minste båtene vert ute og jaktet makrell. En rolig start med totalt 35 tonn låssatt makrell. Disse fangster er solgt til ferskanvendelse til priser rundt kr 15,-

Fra drivgarnsfiske på sørlandet meldes det og om brukbart makrellfiske.

   

 

Bergen 18.05.15

Kenneth Garvik

[email protected]                 

Siste nytt