Fiskets gang uke 23

Publisert: av Odd F. Andersen

Noe nordsjøsild, men ikke de helt gode forhold, tobiskvoten tatt for i år, kolmule fra kanten på det jevne og de første fangstene av makrell for denne sesongen tatt i Nord-Norge.

Nordsjøsild

Heller ikke denne uke ble det den store fart i nordsjøsildfiske. Fangstene er i hovedsak små og matjessilda glimrer med sitt fravær, i alle fall i noen mengde og er kun funnet i EU sonen.

Vel 7 000 tonn er ukens totalkvantum på, av dette er ca. 985 tonn solgt på framvisningsauksjonene, henholdsvis 595 tonn i Egersund og 390 tonn i Skagen. Silda som er landet i Skagen har et snitt på fra 120 til 127 gram og er blitt betalt med fra kr. 4,09 til kr. 7,30. Det som er blitt landet i Egersund er litt større fisk, snitt fra 132 til 164 gram. Priser fra kr. 5,21 til kr. 6,25. Matjessilda er for det meste fisket NV av Frigg, rute 4254, men med noen fangster fra rute 4243 og 4244.

For den flåte som fisker for levering til filet, og det er det meste av flåten, har fisket foregått rundt Oseberg, rute2851-52 og 0855. En fangst på 140 tonn er tatt i EU sonen. Snittstørrelsen varierer fra 164 (EU sonen) til 211 gram. Prisnivået til denne anvendelsen ligger fra kr. 4,- til kr. 5,- og med et snitt på kr. 4,37. Kjøpere fra Uthaug i nord til Skagen i sør er mottakere.

 

Tobis

4 200 tonn tobis er meldt inn denne uke og dermed er årets kvote tatt. Kvoteoversikten viser ett lite overfiske. De fleste fartøyene har tatt sine kvoter, kun ett par fartøy har ett beskjedent kvantum igjen. Prisnivået på tobis denne uke er fra kr. 2,03 til kr. 2,09.

 

Kolmule

Denne uken er det blitt innmeldt nesten 3 800 tonn kolmule. En av fangstene er tatt i Færøysonen, rute 3108 og er på 760 tonn. Resten er fisket langs kanten fra Egersundsbanken i sør til opp til Vikingbanken. Dette råstoffet går til M/O industrien og er levert til fabrikker i Norge og Danmark. Fisken betales med priser fra kr. 1,67 til kr. 1,92. I dette fiske er det også noe innblanding av øyepål (390 t.) og sølvtorsk / strømsild (125 t.).

 

Makrell

Denne uken fikk vi de første fangstene av makrell tatt i Nord-Norge i år. Fangstene er tatt i Vestfjorden av direktehåvere, rute 0004 og 0010. Kvantum til sammen er vel 140 tonn og fangststørrelsen varierer fra 7 til 80 tonn. Snittstørrelsen er 480 til 500 gram. I sør er det også denne uke låssatt en del makrell, vel 79 tonn til sammen. Det meste er innmeldt til fersk anvendelse, men noen har levert sik ferskmakrellkvote på 15 tonn og kan ikke påregne levering til denne anvendelsen.

Prisnivået på fisken i nord er kr. 8,- mens det som går til ferskmarkede i sør er kr. 15,-.

I sør står en del låssatt fisk, ca. 190 tonn. At hele dette kvantumet kan omsettes til ferskmarkede er usikkert og kjøper har gitt signaler om at de kan kjøpe til frysing. At de fleste som har fisk stående ønsker å levere til det lukrative ferskmarkede er forståelig, men dersom det ikke er mottak til alt her så er alternativet frysing.

Kommende uke forventes større aktivitet i nord. Men som kjent er dette et fiske som krever litt godt vær og gjerne litt varme, og det har jo vært en mangelvare over hele landet til nå i vår / sommer. At fisken er på tur nordover ser vi på de fangstene som er tatt og det forventes at også låssettingsfiske vil komme i gang. I sør forventes det fortsatt at det låssettes en del makrell.

 

Andre fiskeri

Av andre fiskeslag er det tatt 270 tonn NVG-sild. Dette er fisket i Vestfjorden og er levert til agn.

 

Bergen 7. juni.15

 

Odd Fredrik Andersen

 

Siste nytt