Fiskets gang uke 24

Publisert: av Kenneth Garvik

Mange båter på nordsjøsilden men dårlig samling på silden. Gledelig kolmulefangst fra Norskehavet og i nord er makrellfiske hemmet av dårligt vær.

Nordsjøsild:

En relativ stor fiskeflåte har vert på nordsjøsildfiske sist uke og totalt har vi innmeldt 15.500 tonn. Dette er sommerens høyeste ukes kvantum. Ser vi på innsatsen til båtene har fisket vært relativt dårligt med liten samling på silden og mange små kast.

 

Fisket har foregått på forskjellige felt med område rundt Vikingbanken som hovedområde. Her fiskes det på sildestørrelser på 180- 208 gram og silden blir i hovedsak solgt til filet. Prisene for den anvendelsen ligger på rundt kr 4,50.

 

Lenger sør i Norsk sone i området mellom Patchbanken og Frigg har silden variert mye i størrelse, med snittvekter fra 122 g til 185 g. Fra dette område er silden brukt både til filet og matjes.

 

I EU sonen er det fra forskjellige områder og fisket sild.  Silden fra disse felt er den som har vert best egnet til matjesproduksjon, og som høyeste priser har et par fangster blitt solgt til over 8 kroner på fremvisningsauksjonen i Egersund.

 

Matjesproduksjonen i både Egersund og Danmark ligger kvantumsmessig langt bak normalen. Den kalde forsommeren på både sjø og land er årsaken til at silden ikke har vert topp kvalitetsmessig til det kresne matjesmarkedet. Vi får håpe at sesongen kan strekkes utover i juli slik at en får produsert det budsjetterte kvantum.

Også fra filetkjøperne meldes det om stor etterspørsel etter stor nordsjøsild fremover.

 

Vi har og hatt et par fangster fra Skagerak. Denne sild har ikke vært egnet til konsum og har derfor blitt omsatt til mel/ olje anvendelse.

 

Vi forventer fortsatt stor deltagelse i nordsjøsildfiske og forhåpentligvis vil silden samle seg slik at vi får større fangster.

 

 

 

Kolmule:

I dette fiske fikk vi ukens mest gledelige innmelding fra «Trønderbas» som meldte inn 700 tonn fra Norskehavet. Vi må tilbake ti år til 2005 siden sist vi hadde norske båter med fangster fra dette område. Med bakgrunn i «Trønderbas» sin fangst har fem andre båter seilt ut og komt i arbeid. Fisket har i helgen vært relativt godt med hal opp i 300 tonn. 

 

Fra kanten i Nordsjøen ligger det rundt 12 båter og fisker kolmule. Totalt har vi fra 9 båter innmeldt 3.500 t. Også i dette område betegnes fiske som godt i perioder.

 

På Egersundsbanken har vi innmeldt 1.300 tonn med øyepål.

 

Alle disse fangstene er solgt til mel/olje anvendelse til kjøpere fra Danmark i sør til Ålesund i nord. Prisene ligger i området fra kr 1,67 til 1,95 som høyest.

 

Med bakgrunn i større aktivitet forventer vi et større kvantum i kommende uke.

 

 

 

Makrell:

En god del kystbåter har satt kursen på nord for makrellfiske. Totalt har disse båter fisket 950 tonn. Alle fangstene er tatt om bord direkte og fisket har foregått i ytre del av Vestfjorden. Utfordringen i dette fiske har vært dårligt vær med lave temperaturer og periodevis kuling i området. For låssetterne har det verken vert makrell eller gode forhold inn mot land i nord.

 

Størrelsen på makrellen har variert fra 410 - 510 gram, og prisene ligger i området kr 7,55 til 8,25.

 

I sør, Rogaland og Hordaland, er det fisket 150 tonn låssatt makrell fra den minste i kystflåten. Her omsettes makrellen i hovedsak til ferskanvendelse til priser på kr 15,-

En fangste er solgt til frysing.

 

For makrellfiske trenger en godvær med stille og varme for at den skal samle seg.

 

   

 

Bergen 15.06.15

Kenneth Garvik

[email protected]                 

Siste nytt