Silver II fant ukjent fiskeart i makrell fangsten

Publisert: av Grete Ellingsen

Tirsdag 28 juli sendte skipper Gaute Lauvåsvåg på båten Silver II, bilde til Sildelaget av en ukjent fiskeart som var kommet med i fiske etter makrell. 

Gaute opplyser at de fisket i Idsefjorden i Rogaland da fangsten ble tatt. Han oppdaget to stykk ukjent fisk som ikke var makrell. Videre forteller Gaute at de to fiskene veide ca 1,5 kg hver.

Sildelaget benyttet seg av ekstern hjelp og tok kontakt med Malcolm Jobling som er professor i arktisk og marin biologi ved Norges Fiskerihøgskolen i Tromsø. Vi fikk raskt svar fra Jobling som kunne fortelle oss at ut ifra bildene var det 99 % sikkert snakk om to små tunfisk med navnet stripet pelamide (Sarda sarda), også kalt Atlantic bonito på engelsk. Fisken tilhører makrellfamilien og liker seg best i varmere strøk lenger sørover. Stripet pelamide er tidligere blitt fanget i små kvantum primært som bifangst i makrellfiske, men er en sjelden art å se i norske farvann og spesielt i år da sjøen er enda kaldere enn vanlig.

Fiskeridirektoratet er kontaktet og de kan opplyse at fisken ikke har omsetningsforbud og at Gaute Lauvåsvåg kan selge fisken. I følge Havforskningsinstituttet sine sider er stripet pelamide en god og ettertraktet matfisk både som fersk og hermetisk.

Den er av betydelig økonomisk verdi i sine viktigste utbredelsesområder i Middelhavet og Svartehavet.


Liten tuna 

Siste nytt