Fisken tilhører fellesskapet

Publisert: av Roar Bjånesøy

Arbeiderpartiet vil være garantist for at de norske fiskeressursene også i fremtiden tilhører folket i fellesskap, slik at verdiene skal komme kystsamfunnene til gode

Dette sier Jonas Gahr Støre når Arbeiderpartiet presenterer sin fiskeri- og havbrukspolitiske plattform i dag i Svolvær. Sjømat gir Vekst er navnet på plattformen.

Sammen med fiskeripolitiske talsperson, Ingrid Heggø, understreker han hvor viktig det er å slå ring om deltakerloven og fiskesalgslagsloven.

- Som for vannkraften, oljen og gassen må vi hegne om det nasjonale eierskapet til fiskeriressursene. De norske fiskeressursene tilhører folket i fellesskap, og verdiene skal komme kystsamfunnene til gode. Vi vil sikre en fiskereid flåte og at nasjonalitetskravet opprettholdes. Vi sier nei til evigvarende kvoter, fastslår Støre.

Sjømatindustriutvalget har lagt fram en offentlig utredning om sjømatindustriens rammevilkår. I utredningen åpnes det blant annet å gi fiskeindustrien adgang til å eie fiskekvoter, noe som utfordrer aktivitetskravet i deltakerloven.

Helårs arbeidsplasser

Aps fiskeri- og havbrukspolitiske plattform inneholder flere forslag til bedre samarbeid mellom flåte og industri.

- Vi vil stimulere til økt videreforedling og industriell produksjon med utgangspunkt i ressursene i havet. Vi vil ha utredet en stimulansordning med kvotebonus for inngåelse av helårsavtaler mellom flåten og industrien. Og vi må iverksette tiltak for å øke bruken av fryst råstoff. Dette for å sikre flere helårs arbeidsplasser langs kysten, sier Heggø.

Fjerner fylkesbinding

Hun sier videre at Ap vil erstatte dagens fylkesbinding i torskefisket med en regional ordning:

- Vi ser at fylkesbindingen ikke lenger er hensiktsmessig, og foreslår en regional ordning der de tre nordligste fylkene blir én region og Sør-Norge den andre. Samtidig vil vi utvide perioden for hvor lenge man må ha stått i fiskermanntallet i én region før man kan selge ut av denne, fra 12 til 24 måneder, sier Heggø.

Siste nytt