Enda flere størjer tatt

Publisert: av Roar Bjånesøy

To nye båter fikk makellstørjer i nota i går. Hovden Viking fikk hele 21 stykker og det var ikke mulig å få det ut av nota i live, melder fbfi.no

- Det er på Mørekysten, vest for Storegga den store forekomsten av makrellstørje har forekommet, sier vaktsjef Jonny Høgset i Kystvakta til fbfi.

Hva som vil skje med den store bifangsten er fortsatt usikkert, men Fiskeridirektoratet har sendt ut en anmodning til alle fartøy i områder der makrellstørje befinner seg, om å forsøke å unngå fangst av størje.

I mai ble bifangstkvoten av størje hevet fra 570 kilo til 2 tonn men direktoratet opplyser at denen kvoten allerede er nådd.

Fiskeridirektoratet ber om at fartøy som deltar i fiskeri der makrellstørje kan forekomme som bifangst må være oppmerksomme og søke å unngå slik bifangst.

De siste dagene har fiskerimyndighetene fått meldinger om at det er tatt makrellstørje som bifangst i fisket etter makrell og hestmakrell. Det er i utgangspunktet forbudt å fiske makrellstørje, men fangst av makrellstørje i fisket etter andre arter kan forekomme.

Det er viktig at bifangst av levende eller levedyktig makrellstørje settes ut igjen. Død eller døende bifangst skal tas med til land.

Dersom du skulle få bifangst av makrellstørje er det viktig at du husker på følgende:

  • Fangsten av makrellstørje skal registreres inn i det elektroniske rapporteringssystemet (ERS) på lik linje med annen fangst i henhold til forskrift om posisjonsrapportering og elektronisk rapportering for norske fiske- og fangstfartøy (J-117-2015).
  • Fartøyet må så tidlig som mulig kontakte Fiskeridirektoratets FMC og informere om at det har fått bifangst av makrellstørje.
  • Om mulig må fartøyet også informere om hvor makrellstørjen skal landes. Grunnen til dette er at Fiskeridirektoratet må ha en inspektør på plass når makrellstørjen landes. Videre kan landing i utgangspunktet kun skje i utpekte havner. 

Dersom makrellstørje skal omsettes må det fylles ut et eget ICCAT fangstsertifikat. Omsetning uten slikt sertifikat er ikke tillatt.

I all hovedsak er det informasjon om fartøyet og makrellstørjen (vekt) som skal fylles ut, samt informasjon om hvem som er kjøper av makrellstørjen.

Fangstsertifikatet må godkjennes av Fiskeridirektoratet og direktoratet vil bistå fartøy ved utfylling av skjemaet.Siste nytt