Sildelaget omsatte for 6,92 milliarder i 2015

Publisert: av Roar Bjånesøy

Dette er en økning på nesten 450 millioner kroner fra 2014 og det er levering til mel og olje, da særlig av kolmule, som står for veksten. På konsum oppveies mindre kvantum av bedre priser og verdien av konsum er total NOK 5,5 milliarder kroner, nesten identisk med 2014

Totalt var det omsatt 1,52 millioner tonn pelagisk fisk i 2015, bare opp 28 300 tonn fra 2014. Av det var 810 000 tonn konsumleveranser mens 713 000 tonn var levert til mel- og oljeanvendelse. Det er en økning på hele 130 000 tonn for levering til mel- og olje og en nedgang på 101 000 tonn for konsum.

Norske fiskere  leverte 1,06 millioner tonn fisk i Norge til en verdi på 4,9 milliarder kroner . Av dette var 579 000 tonn konsumfangster til 3,95 milliarder kroner og 487 000 tonn mel- og olje fangster til en verdi på 946 millioner kroner.

Norske fartøyer leverte i tillegg 270 000 tonn fisk i utlandet for 665 millioner i 2015, opp 20 000 tonn og  141 millioner kroner fra 2014. Det er i hovedsak kolmuleleveranser og lodde på Island som drar opp totalen der.

Utenlandske fartøyer leverte 190 000 tonn til Norge i 2015, , 144 000 av det var makrell, resten fordelt på Nordsjøsild ( 19 000 t), NVG-sild (6 500 t ) Havbrisling ( 11 300 t) og kolmule (7 500 t).  Totalverdien på dette var på 1,35 milliarder kroner, ned fra 1,47 milliarder kroner i 2014 men da med 11 000 tonn mer levert det året.

Makrellen er den fisken som står for den største verdien med totalt 386 000 tonn verdt 3,22 milliarder. Det er allikevel en liten nedgang i verdi på 35 millioner fra 2014 selv om fangstmengden var redusert med hele 46 500 tonn. Men for makrellen kom snittprisen opp i 8,37 kroner fra 7,55 året før.

For NVG-sild , men redusert kvoter, var nedgangen i omsetning fra i fjor  på over 300 milloner  til 1,22 milliarder for 2015. For nordsjøsild var det også neste 22 000 mindre levert, men en god prisoppgang førte til over 200 millioner i økt verdi til 804 millioner kroner totalt.

Men den største økningen kom da på kolmule. Her hadde vi en økning i fangster fra 2014 på  93 400 tonn til  496 400 tonn totalt. Med bedre priser kom da totalverdien på kolmula på hele 950 millioner for 2015, en økning på 358 millioner kroner. Også for tobis og øyepål var det økning i verdi på henholdsvis 61 millioner og 53 millioner kroner fra 2014.

Sildelaget har nå lagt om omsetningsstatistikken for 2015

Se Omsetningsstatistikk for 2015 her.

Se tidligere omsetningsstatistikker her: 

Siste nytt