Melding fra Fiskeridirektøren

Publisert: av Norges Sildesalgslag (Sist endret: )
Med virkning fra i dag fredag 2. april, kan fartøy med industritråltillatelse, nordsjøtråltillatelse eller avgrenset nordsjøtråltillatelse maksimalt fiske 80 tonn sei som bifangst i området nord for 62°N