Melding fra Fiskeridirektøren (1)

Publisert: av Norges Sildesalgslag (Sist endret: )
Ettersom kvoten på 80.000 tonn nvg-sild som er avsatt til fiske i Fiskevernsonen ved Svalbard er beregnet oppfisket, vil fisket stoppes for norske fartøy med virkning fra 15. august klokken 24.00 UTC.

 

 

FISKERIDIREKTØREN

 

Svar/henv: Are Strand, 55 23 81 25