Melding fra Fiskeridirektøren (2)

Publisert: av Norges Sildesalgslag (Sist endret: )
Faktoren for konsesjonspliktige ringnotfartøy i det fartøykvoteregulerte ringnotfisket etter makrell er fastsatt til 2,35.

 

Tilsvarende faktor for fartøy i SUK-gruppen er fastsatt til 2,25

 

 

FISKERIDIREKTØREN

Svar/henv.: Anne M. Abotnes, 55 23 83 64