Markedsprisen 2006

Publisert: av Norges Sildesalgslag (Sist endret: )
Statuttene for denne prisen går i korthet ut på å hedre rosverdig innsats til fremme for pelagisk næring, og juryen, bestående av Otto James-Olsen (FHL), Børge Grønbech (Eksportutvalget), Jarle A. Hansen (Sildelaget), og Kåre Ludvigsen (formann), samlet seg nokså fort om Magnus Ytterstad.

 

Ståpåvilje

- Han har utmerket seg som en pionér gjennom sin virksomhet, og ikke minst måten han driver virksomheten på. Vinneren har med mot og fremsynthet satset langsiktig. I et samarbeid med Pelagisk Forum og Eksportutvalget har han ivret for å finne ut hvordan Kina som mulighetenes marked kan utvikles. Til dette kreves vilje til å bruke egne ressurser, til å stå på over tid og til å binde seg selv til en høyst aktiv og utfordrende rolle for å få frem råstoff. Gjennom mange år har han vært en mann som har satset helhjertet og systematisk innenfor pelagisk næring, med betydning langt utover lokalmiljøet, sa Ludvigsen før prisen ble overrakt en tydelig stolt vinner.

 

God jobb for silda

Magnus Ytterstad fra Løddingen har våget å engasjere seg lengre ut i verdikjeden enn de fleste, helt frem til grossist/detalj-leddet. Dette har også gitt årets vinner større markedskunnskap, som kommer hele næringen til gode.

- Ikke minst verdsetter juryen den satsing som er gjort på det kinesiske markedet for pelagisk fisk, og da særlig sild. Sild er en uvurderlig ressurs. Men vi er i dag ensidig avhengig av noen få store markeder, og det er derfor behov for å flere muligheter der ute. Dette kan bli mulig gjennom felles satsing, en satsing som neppe ville være mulig uten en særdeles aktiv bedriftsleder, fortsatte Ludvigsen.