Gode priser for Norsk Sjømat

Publisert: av Norges Sildesalgslag (Sist endret: )
I februar alene var eksporten på  2,7 milliarder kroner som er en økning på 166 millioner kroner eller 6% mot februar i fjor.

Rekordeksport til EU

Eksporten hittil i år til EU ble i overkant av tre milliarder kroner som er en økning på 332 millioner kroner eller 12 %. Eksporten i februar til EU var på hele 1,6 milliarder kroner som er den største eksporten som er registrert i februar måned.  Årsaken til den sterke økningen til EU er økt eksportvolum av laks og økte priser. Det er også økte priser på hvitfisk til EU.

Innenfor EU er Frankrike største mottaker av sjømat. Norge eksporterte sjømat til en verdi av 465 millioner kroner som er en økning på 56 millioner kroner eller 14 %. Dette er den største eksporten som er registrert til Frankrike for januar og februar. Det var også sterk økning i eksporten til Storbritannia og Polen.

USA øker igjen

Etter en lengre periode med tilbakegang i eksporten av sjømat til USA, har trenden snudd. Hittil i år er det eksportert sjømat for 175 millioner kroner til USA, en økning på hele 67% mot samme periode i fjor. Det er spesielt fersk og fryst laksefilet og fryst hyse som øker både i volum og pris.

Tilbakegang på Russland

Som ventet faller eksporten til Russland. Tilbakegangen hittil i år er på 34%. Det er stopp i eksporten av fersk laks og tilbakegang i eksporten av fryst sild som er årsaken. Til tross for dette er Russland vårt nest største marked hittil i år med en eksportverdi på 462 millioner kroner. I februar var Russland vårt største marked.

 

Les mer på www.godfisk.no