Opphevelse av maksimalkvote vassild

Publisert: av Norges Sildesalgslag (Sist endret: )
Maksimalkvoten i fisket etter vassild er opphevet fra i dag 10. august 2007. Det enkelte fartøy som er tildelt vassildtråltillatelse
kan fiske og lande vassild innenfor periodekvoten på 3.000 tonn.

FISKERIDIREKTØREN
Svar / henvendelse: Inger-Anne Arvesen, 55 23 83 64