Strukturordningen for pelagisk trål-gruppen og nordsjøtrålgruppen

Publisert: av Norges Sildesalgslag (Sist endret: )
Klikk her for nærmere informasjon om de konkrete regelendringene.