Vellykket sildekontroll i 2006

Publisert: av Norges Sildesalgslag (Sist endret: )
Ifølge regiondirektør Arne Martin Luther i Fiskeridirektoratet Region Troms har gjennomføringen av inspeksjonene vært vellykket.

 

– 2006 er det første året EU stiller krav til norsk sildekontroll gjennom fiskeriavtalen mellom Norge og EU, og vi er svært fornøyd med hvordan dette er gjort langs hele kysten, sier Luther

 

Bedre vern av kysttorsk
– Blant annet gjennom nye forskrifter har vi nå hjemmel til å stenge et hvert område hvor det er fare for neddreping av torsk ved fiske etter sild.  I forrige uke hadde vi vår første stenging av sildefiske i Tysfjorden på grunn av for stor innblanding av torsk og sei i fangstene, forteller Luther.

 

Melding fra Fiskeridirektoratet 8. januar