Leie av fartøy

Publisert: av Norges Sildesalgslag (Sist endret: )
To ringnot/trålfartøy til økosystemtokt. Tokt 2009 818 og 2009 820.
Søknadsfrist 09.02.09 kl. 1430

Ett ringnot/trålfartøy til kolmuletokt. Tokt nr. 2009 833.
Søknadsfrist 16.02.09 kl.1430

For ytterligere informasjon se www.doffin.no og www.imr.no/aktuelt/tilbud

Skriftlig søknad merked anbud og aktuelt tokt nr. og må være Havforskningsinstituttet i hende innen oppgitt frist.

Havforskningsinstutettet, postboks 1870 Nordnes, 5817 Bergen