Melding til fiskere om registrering av fartøy hos russiske veterinærmyndigheter

Publisert: av Ann-Kristin Kristoffersen (Sist endret: )

Melding til fiskere av pelagisk fisk:
Registrering av fartøy hos russiske veterinærmyndigheter

 

 

Vinteren 2009 ble det etter forespørsel fra russiske veterinærmyndigheter og Mattilsynet utarbeidet en oversikt over norske fartøyer som var aktive leverandører av pelagisk fisk. Oversikten ble sendt over til russiske myndigheter til bruk i deres kontrollvirksomhet.

 

I forbindelse med vinterens loddesesong ble norske fartøy avvist og hindret i å lande pelagisk fisk i russiske havner. Årsaken til dette var at fartøyene ikke var korrekt registrert i den listen som ble oversendt russiske veterinærmyndigheter.

 

I det siste har det også vært økt fokus på eksport av pelagisk fisk til Russland. På bakgrunn av dette vil Norges Sildesalgslag oppfordrer alle rederier til å kontrollere at den informasjonen som er registrert på deres fartøy(er) er oppdatert og korrekt.

 

Listen over norske virksomheter og fartøyer finnes på hjemmesidene til russiske veterinærmyndigheter (Rosselkhoznadzor), og informasjonen kan kontrolleres her;

 

Dersom det er behov for oppdatering eller endring i den informasjonen som er registrert, må rederiene ta kontakt med Mattilsynet og oppgi oppdatert informasjon om fartøyet(ene) på dette skjemaet:

 

Det oppdaterte skjemaet sendes til Mattilsynet på følgende adresse: [email protected]

 

Mattilsynet sender over oppdatert informasjon rutinemessig den første virkedagen i hver måned, så fristen for å melde inn opplysninger er derfor den siste virkedagen i hver måned.

 

Mer utfyllende informasjon om registreringsordningen finner du på Mattilsynets sider;

 

 

Med vennlig hilsen

NORGES SILDESALGSLAG

 

 

Knut Torgnes

Salgsdirektør                                                                                                            Lena Brungot

                                                                                                                        Kontrollsjef