J-160-99

Publisert: av Norges Sildesalgslag (Sist endret: )
MELDING FRA FISKERIDIREKTØREN J-160-99 (J-151-97 UTGÅR) Bergen, 3.9.1999 HV/EW Fiskeridepartementet har den 1. september 1999 med hjemmel i forskrift av 3. juni 1977 om fiskevernsone ved Svalbard § 3 nr. 1 og forskrift av 28. april 1978 om regulering av fiske i Svalbards territorialfarvann og indre farvann § 1 nr. 1 bestemt: Fiskeridepartementets myndighet til å fastsette forbud mot å drive fiske i nærmere bestemte områder for å beskytte oppveksten av ungfisk og sikre rekruttering til bestandene etter forskrift av 3. juni 1977 om fiskevernsone ved Svalbard § 3 nr. 1 og forskrift av 28. april 1978 om regulering av fiske i Svalbards territorialfarvann og indre farvann § 1 nr. 1, delegeres til Fiskeridirektoratet. Fiskeridepartementet vedtak av 17. juli 1997 om delvis delegering av Fiskeridepartementets mydighet, oppheves. """"""""""""""""""""""