J-077-2000

Publisert: av Norges Sildesalgslag (Sist endret: )
MELDING FRA FISKERIDIREKTØREN (J-54-99 UTGÅR) Bergen, 04.04.1999 HMJ/TL Lisensordningen for EU-sonen er den samme som i fjor og innebærer at alle norske fartøy som fisker i EU-sonen og er større enn 200 bruttotonn må ha lisens fra EU-kommisjonen. Fiskeridirektøren har søkt om ny lisens for 2000 for alle norske fartøy som hadde lisens i 1999. Fartøyene skal ikke ha lisensdokument om bord. ------------------------------------------------------------------- Det presiseres at lisensiering likevel foretaes på vanlig måte. ------------------------------------------------------------------------- Bare fartøy med endringer i navn, registreringsnummer, eierforhold, tekniske data eller type fiskeri må sende ny søknad til Fiskeridirektøren. Benytt vedlagte (./.) skjema. Registrering av fartøy som er 200 bruttotonn eller mindre: Fiske i EU-sonen med fartøy som er 200 bruttotonn eller mindre er ikke lisenspliktig. Det er likevel avtalt mellom EU og Norge å utveksle lister over slike mindre fartøy som fisker i hverandres soner. Disse fartøy skal derfor også sende registreringsskjemaet til Fiskeridirektøren. De fartøy som tidligere er registrert trenger ikke å sende ny registrering uten at det foreligger slike endringer som nevnt ovenfor.