J-158-2000

Publisert: av Norges Sildesalgslag (Sist endret: )
MELDING FRA FISKERIDIREKTØREN J-158-2000 (J-109-99 UTGÅR) Bergen, 21.8.2000 AFJ/SIR FORSKRIFT OM ENDRING AV FORSKRIFT OM UNNTAK FRA FORBUDET OM FISKE I SJØEN PÅ SØN- OG HELLIGDAGER. Fiskeridepartementet har den 17. august 2000 med hjemmel i § 4 i forskrift om unntak fra forbudet om fiske i sjøen på søn- og helligdager, fastsatt ved kgl.res. av 10. august 1984, fastsatt følgende forskrift: I I forskrift av 10. august 1984 om unntak fra forbudet om fiske i sjøen på søn- og helligdager, gjøres følgende endring: § 2, punkt 2 og punkt 3 (endret) skal lyde: 2. fisket etter sild og hestemakrell i Skagerak begrenset i vest av en rett linje mellom Lindesnes fyr og Hantholmen fyr. 3. fiske etter sild med garn. II Denne forskrift trer i kraft straks. """""""""""""""""""""""""""""""" Forskriften lyder etter dette: FORSKRIFT OM UNNTAK FRA FORBUDET OM FISKE I SJØEN PÅ SØN- OG HELLIGDAGER. Ved kgl.res. av 10. august 1984 nr. 1553 er det med hjemmel i § 13 i lov av 3. juni 1983 nr. 40 om saltvannsfiske m.v., bestemt: § 1 Ved Jan Mayen og Svalbard. Forbudet i § 13 første ledd (helligdagsfredningen) i lov av 3. juni om saltvannsfiske m.v. gjelder ikke i: 1) Fiskerisonen i havområdene ved Jan Mayen, opprettet ved kgl.res. av 23. mai 1980, 2) Fiskevernsonen i havområdene utenfor Svalbard, opprettet ved kgl.res. av 3. juni 1977, 3) Svalbards territorialfarvann og indre farvann. § 2 Utenfor 12 nautiske mil fra grunnlinjene. Helligdagsfredningen gjelder ikke utenfor 12 nautiske mil fra grunnlinjene. Dette unntak gjelder likevel ikke for: 1. Fiske etter brisling innenfor 90 nautiske mil fra grunnlinjene. 2. Fiske etter sild og hestmakrell i Skagerrak begrenset i vest av en rett linje mellom Lindesnes fyr og Hanstholmen fyr. 3. Fiske etter sild med garn. § 3 Innenfor 12 nautiske mil fra grunnlinjene. Helligdagsfredningen gjelder ikke mellom 4 og 12 nautiske mil fra grunnlinjene i de tidsrom og i de områder det er tillatt drive fiske med trål etter bunnfisk, jfr. forskrift av 6. oktober 1989 om adgangen til drive trålfiske i området mellom 4 og 12 nautiske mil fra grunnlinjene utenfor det norske fastland. Helligdagsfredningen gjelder ikke ved utsetting av faststående redskap etter kl 1600 på søn- og helligdager ved fiske etter torsk og hyse og ved utsetting av drivgarn etter kl. 2200 ved fiske etter makrell. § 4 Fiskeridepartementet kan endre denne forskrift. § 5 Denne forskrift trer i kraft straks. """"""""""""""""""""""""""""""""""""