J-219-2000

Publisert: av Norges Sildesalgslag (Sist endret: )
MELDING FRA FISKERIDIREKTØREN Bergen,15.12.2000 HV/SIR Fiskeridirektøren har den 12. desember 2000 med bakgrunn i Fiskeridepartementets vedtak av 16. mai 2000 om å tillate at det settes en tidsbegrenset frist på bruk av utstyr til satellittsporing som ikke tilfredsstiller de fastsatte krav, besluttet følgende: 1. Fiske- og fangstfartøy over 24 meter største lengde som har installert satellittsporingsutstyr om bord av typen Thrane & Thrane 3020 C (TT 3020 C, Skanti Scansat CT, Sailor H 2095 C eller Litton H 2095 C), må innen 31. mars 2001 oppdatere utstyret til å tilfredsstille gjeldende krav til utstyr. Dette innebærer at utstyret skal være konfigurert i henhold til instruks fra hovedleverandør (Solas Fishery). Software som skal benyttes er 3.24 eller høyere godkjent versjon. 2. Fiske- og fangstfartøy over 24 meter største lengde som har installert satellittsporingsutstyr om bord som ikke vil kunne oppdateres til å tilfredsstille gjeldende krav, må innen 31. juni 2001 ha installert utstyr som tilfredsstiller gjeldende krav til godkjenning av satellittsporingsutstyr. 3. Fiske- og fangstfartøy som har installert utstyr om bord som er av en slik type at det ikke lenger kan tillates for bruk, har fått særskilt melding om kortere frist for utskifting av utstyr.