J-043-2000

Publisert: av Norges Sildesalgslag (Sist endret: )
Bergen,22.02. 2000 TK/TL I Fiskeridepartementet gis fullmakt til å utøve den myndighet som er tillagt Kongen i § 21 i lov av 26. mars 1999 nr. 15 om retten til å delta i fiske og fangst, til å fastsette årlige begrensninger i adgangen til å delta i bestemte fiskerier. II Fiskeridepartementet gis fullmakt til å utøve den myndighet som er tillagt Kongen i § 12 tredje ledd i lov av 26. mars 1999 nr. 15 om retten til å delta i fiske og fangst. Fullmakten er begrenset til å fastsette vilkår for å delta i selfangst og hvalfangst, med virkning for ett år av gangen. III Vedtak I og II trer i kraft straks. """""""""""""""""""""""""""""""""""