J-74-2001

Publisert: av Norges Sildesalgslag (Sist endret: )
MELDING FRA FISKERIDIREKTØREN (J-100-1996 UTGÅR)

 

 Bergen, 2.4.2001

HMJ/SIR

 

I forbindelse med at russiske myndigheter har gjort endringer i rapporteringsreglene og innført krav om fremstilling for kontroll i sjekkpunkt, følger en oppdatert melding om rapportering m.m. ved fiske og fangst i russisk økonomisk sone i Barentshavet.

 

Fartøyet skal fremstille seg for kontroll i sjekkpunkt før fisket i sonen starter og etter at fisket i sonen er avsluttet.

 

 

Sjekkpunktets navn:                  Posisjon:                                   Inspiserende fartøys navn:

 

½Sever-1Å                                N7030       E3330                    ½Velbot-1Å

½Sever-2Å                                N7240       E3700                    ½Velbot-2Å

 

 

Melding om fremstilling for kontroll i sjekkpunkt skal sendes til de Russiske Grensestyrkene og Murmanrybvod 24 timer før kryssing av den russiske økonomiske sones grense før fisket starter og etter at fisket er avsluttet. Hver 7. dag etter fiskestart skal det sendes ukentlig fangstmelding. Ukemeldingen skal kun sendes til Murmanrybvod.

 

Alle klokkelslett skal oppgis i UTC.

 

Meldingens nummer: Sjekkpunktmeldingene skal nummereres i en løpende serie mellom fartøyet og meldingsadressatene for ett kalenderår. Dette vil i praksis innebære at aktiv/sjekkpunktmeldingen vil nummereres med oddetall og passiv/sjekkpunktmeldingen vil nummereres med partall. De ukentlige fangstmeldingene skal ikke nummereres.

 

 

 

 

 

 

 

 

1. MELDING FØR FISKESTART (INNGANG)

 

Meldingens innhold:

 

 

ACTIVE / CHECKPOINT NOTIFICATION

 

1. Flaggstat (NOR)

2. Fartøyets navn

3. Fartøyets eier

4. Fartøyets registreringnummer

5. Fartøyets radiokallesignal

6. Fartøyets registreringssted

7. Navn på fartøyets kaptein

8. Antall mann ombord

9. Lisensnummer 1

10. Navn på lisensutsteder 1                

11. Lisensens utstedelsesdato1

12. Total fangst ombord i kilo rund vekt spesifisert på fiskearter i henhold til FAO- koder

13. Posisjon for fiskestart

14. Posisjon og antatt tidspunkt for kryssing av grensen til russisk økonomisk sone

15. Sjekkpunktetes navn og antatt tidspunkt for ankomst sjekkpunktet

16. Meldingens nummer

 

 

 

2. MELDING VED AVSLUTTET FISKE (UTGANG)

 

Meldingens innhold:

 

 

PASSIVE / CHECKPOINT NOTIFICATION

 

1. Flaggstat (NOR)

2. Fartøyets navn

3. Fartøyets eier

4. Fartøyets registreringnummer

5. Fartøyets radiokallesignal

6. Fartøyets registreringssted

7. Navn på fartøyets kaptein

8. Antall mann ombord

9. Lisensnummer 1

10. Navn på lisensutsteder1                 

11. Lisensens utstedelsesdato[1]

 

 

12. Total fangst ombord og fangst tatt siden siste ukemelding eller siden aktivmelding dersom

fartøyet har vært i fiske mindre enn en uke. Kvanta skal oppgis i kilo rund vekt spesifisert på fiskearter i henhold til FAO- koder.

13. Posisjon for avsluttet fiske

14. Posisjon og antatt tidspunkt for kryssing av grensen til russisk økonomisk sone

15. Sjekkpunktetes navn og antatt tidspunkt for ankomst sjekkpunktet

16. Meldingens nummer

 

 

 

3. UKENTLIG FANGSTMELDING

 

Fartøyet skal sende ukentlig fangstmelding til Murmanrybvod. Meldingen skal første gang sendes den 7. dagen etter fiskestart. De ukentlige fangstmeldingene skal ikke nummereres slik som aktiv /sjekkpunkt- og passiv/ sjekkpunktmeldingene skal.

 

Meldingens innhold:

 

 

WEEKLY CATCHREPORT

 

1. Flaggstat (NOR)

2. Fartøyets navn

3. Fartøyets registreringnummer

4. Fartøyets radiokallesignal

5. Siste ukes fangst i kilo rund vekt spesifisert på fiskearter i henhold til FAO- koder

6. Tid/Dato/Posisjon ved sending av melding

7. Kapteinens navn

 

 

 

4. PROSEDYRER VED SJEKKPUNKT

 

Fartøyene skal før ankomst kontrollpunktet og i en avstand på 12 - 15 nautiske mil, ta kontakt med de russiske grensestyrkene på kortbølgeradioens kanal 16 (156.8 Mhz) for å avtale om fartøyet skal inspiseres eller om fartøyet kan passere sjekkpunktet uten å bli inspisert. Dersom fartøyet får tillatelse til å passere sjekkpunktet uten å bli inspisert, skal fartøyets kaptein føre følgende data i fangstdagboken:

           

            - Dato

            - Klokkeslett

            - Angivelse av sjekkpunkt

            - Navn eller nummer på det inspiserende fartøy og fullt navn på vedkommende som har gitt tillatelse til passering av sjekkpunktet.

 

 

 

 

Dersom det ikke oppnås kontakt med det inspiserende fartøy i løpet av 45 minutter, skal fartøyets kaptein føre følgende data i fangstdagboken:

 

            - Dato og klokkeslett for start og avslutning av oppkallingen

            - Fartøyets koordinater

 

Fartøyets skal så passere gjennom sjekkpunktet og fortsette turen. Etter 20 minutter skal det inspiserende fartøy kalles opp på nytt. Dersom det inspiserende fartøy ikke tar kontakt innen 10 minutter, skal fartøyets kaptein igjen føre følgende data i fangstdagboken:

 

            - Dato og klokkeslett for start og avslutning av oppkallingen

            - Fartøyets koordinater

 

Når det gjelder endringer i planlagte sjekkpunktpasseringer, skal grensestyrkene informeres gjennom korreksjonsmelding i god tid på forhånd. Endringer i allerede sendte meldinger kan også gjøres idet en har kontakt med det inspiserende fartøy over Kanal 16 i forbindelse med den plikten fartøyene har til å kalle opp det inspiserende fartøy før ankomst sjekkpunktet. 

 

 

 

5. ADRESSATER FOR MELDINGENE

 

Aktiv/sjekkpunkt-, passiv/sjekkpunkt- og ukemeldingene sendes til:

 

            Murmanrybvod, Murmansk                             

            Faxnr:   00 7 51295 10217 eller

                        00 7 51295 10676

 

Aktiv/sjekkpunkt- og passiv/sjekkpunktmeldingene sendes til:   

 

            Murmansk Marine Border Guard Inspection (Grensestyrkene)

            Faxnr.:              00 7 8152 459 936 eller

                                    00 7 8152 487 406 eller

                                    00 7 8152 487 427

 

Det skal sendes kopi til Fiskeridirektoratet på fax nr. 55 23 82 76 av samtlige meldinger som blir sendt til Grensestyrkene og Murmanrybvod.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. EKSEMPEL PÅ OPPSETT AV MELDING

(Dette eksempelet gjelder utgang)

 

 

 

PASSIVE / CHECKPOINT NOTIFICATION

 

1. NOR

2. ½Anne KristinÅ

3. Ole Olsen, Strandgt. 1, Fiskevik

4. F-444-LK

5. LBOH

6. Tromsø

7. Per Olsen

8. 10

9. Unknown

10. Unknown                          

11. Unknown

12. COD 45000 kg / HAD 30000 kg  / COD 10000 / HAD 5000

13. N7216E04702

14. N7030E03250 20010326 2130 UTC

15. ½Sever 1Å 20010326 2030 UTC

16. 2

  

 

 [1] Kravet til å oppgi lisensnummer (9), lisensutsteder (10) og utstedelsesdato (11) gjelder ikke for norske fartøy, jfr. punkt 12 i protokoll for den 29. sesjon i den blandete norsk-russiske fiskerikommisjon.