J-240-2001

Publisert: av Norges Sildesalgslag (Sist endret: )
   MELDING FRA FISKERIDIREKTØREN

J-240-2001

 

                                                                                                         Bergen, 4.12.2001

                                                                                                          ANY/EWI

 

 FORSKRIFT OM FORSKUTTERING OG OVERFØRING AV FÈR FOR 2001 OG 2002. 

 

Fastsatt av Fiskeridepartementet 29. november 2001 med hjemmel i lov av 14. juni 1985 nr. 68 om oppdrett av fisk, skalldyr m.v. § 13 jf. § 1.

 

 

 

§ 1

 

Det er i 2001 tillatt å bruke inntil 7 tonn tørrfòr eller 4,9 tonn fòrmel pr. 1.000 mº konsesjonsvolum i tillegg til standard fòrkvote, beregnet etter kriteriene i forskrift av 29. februar 1996 om produksjonsregulerende tiltak for oppdrett av laks og ørret. Fòrforbruket etter denne bestemmelsen skal komme i fradrag i fòrkvoten for år 2002.

 

 

 

§ 2

 

Ubenyttet fòrkvote for 2001 kan overføres til 2002 og komme i tillegg til standard fòrkvote beregnet etter kriteriene i forskrift av 29. februar 1996 om produksjonsregulerende tiltak for oppdrett av laks og ørret.

 

 

 

§ 3

 

Forskriften trer i kraft straks og opphører 31. desember 2002.

 

ööööööööööööööööööööööööööööööööööööööö