J-03-2001

Publisert: av Norges Sildesalgslag (Sist endret: )
 MELDING FRA FISKERIDIREKTØREN

(J-07-00 UTGÅR)

  

 Bergen, 3.1.2001

 SÅJ/SIR

  

Fiskeridirektøren har den 2. januar 2001 i medhold av §§ 7 og 12 i forskrift av 6. oktober 1989 om trålfrie soner og fleksible områder utenfor 12 n. mil fra grunnlinjene ved det norske fastland bestemt:

 

 

 

 § 1

 

På Moskenesgrunnen etableres et fleksibelt område. Området avgrenses av rette linjer mellom følgende posisjoner:

 

1. N 68º 08'  E 11º 52'

2. N 68º 23'  E 10º 52'

3. N 68º 42'  E 12º 17'

4. N 68º 32'  E 12º 46'

 

 

 § 2

 

På Røstbanken etableres et fleksibelt område. Området avgrenses av rette linjer mellom følgende posisjoner:

 

1.         N 67º 00'      Ø 11º 41'  (ved fiskerigrensen)

2.         N 67º 00'      Ø 10º 52'  

3.         N 67º 30'      Ø 10º 41'  

4.         N 67º 53'      Ø 11º 15'  

5.         N 67º 53'      Ø 12º 10,5'  (ved fiskerigrensen)

 

 

 

§ 3

 

§ 9 i forskrift av 6. oktober 1989 om trålfrie soner og fleksible områder utenfor 12 n. mil fra grunnlinjene ved det norske fastland gjelder innenfor de områder som er fastsatt i denne forskrifts §§ 1 og 2.

 

 

 § 4

 

Denne forskrift trer i kraft straks og gjelder inntil videre dog ikke utover 15. mai 2001.

 

""""""""""""""""""""""""""""""""