J-140-2001

Publisert: av Norges Sildesalgslag (Sist endret: )
 

MELDING FRA FISKERIDIREKTØREN

J-140-2001

(J-119-1997 UTGÅR)

                                                                                                 

                                                                                                         Bergen, 06.07.2001

                                                                                                          HØ/TF

 

FORSKRIFT OM ENDRING AV FORBUD MOT OMSETNING AV FISKE FANGET MED HJEMMEL I SALTVANNSFISKELOVEN § 4 LITRA A

 

Fiskeridepartementet har den 4. juli 2001 med hjemmel i lov av 3. juni 1983 nr. 40 om saltvannsfiske m.v. § 4a, bestemt:

 

 

I

 

I forskrift av 16. juni 1997 om forbud mot omsetning av fisk fanget med hjemmel I saltvannsfiskelovens § 4a, gjøres følgende endring:

 

 

 

§ 2 (nytt) annet punkt skal lyde:

 

Fiskeridirektoratet kan også gi tillatelse til at fangst fra større arrangementer hvor fangst av fisk er det vesentlige element, kan omsettes.

 

 

II

 

Denne forskrift trer i kraft straks.

 

""""""""""""""""""""""""""""""""""""

 

 

Forskriften lyder etter dette:

 

FORSKRIFT OM FORBUD MOT OMSETNING AV FISK FANGET MED HJEMMEL I SALTVANNSFISKELOVENS § 4 A

 

Fiskeridepartementet har den 16. juni 1997 med hjemmel i § 4 jfr. § 4a i lov av 3. juni 1983 nr. 40 om saltvannsfiske m.v., bestemt:

 

 

 

 

 

§ 1

 

Det er forbudt for personer som ikke er registrert i manntallet for fiskere og fangstmenn m.v. (fiskemanntallet), å drive fiske for omsetning med hjemmel i § 4 a i lov av 3. juni 1983 nr. 40 om saltvannsfiske m.v., i de tidsrom og perioder hvor det med hjemmel i samme lovs § 4 er fastsatt fiskestopp for ervervsmessig fiske med tilsvarende redskap.

 

 

 

§ 2

 

Når det ikke er tillatt å drive fritidsfiske for omsetning i henhold til § 1, kan det likevel fiskes til egen husholdnings behov for fisk til konsum og til agn. Fiskeridirektoratet kan også gi tillatelse til at fangst fra større arrangementer hvor fangst av fisk er det vesentlige element, kan omsettes.

 

 

 

§3

 

Denne forskrift trer i kraft straks.

 

 

"""""""""""""""""""""""