J-201-2001

Publisert: av Norges Sildesalgslag (Sist endret: )


MELDING FRA FISKERIDIREKTØREN

J-201-2001

(J-188-2001 UTGÅR)

 

 

 

                                                                                                        Bergen, 11.10.2001

                                                                                                          HØ/SIR

 

 

FORSKRIFT OM ENDRING I FORSKRIFT OM REGULERING AV FISKE MED SNURREVAD - STENGING AV OMRÅDE PÅ KYSTEN AV FINNMARK INNENFOR 4 NAUTISKE MIL AV GRUNNLINJENE.

 

Fiskeridirektøren har den 11. oktober 2001 i medhold av  Fiskeridepartementets forskrift av 7. mai 1985 nr. 992 om tiltak for bevaring av ungfisk §§ 3, 4 og 6 og forskrift av 11. juli 1997 om adgang til å fiske med snurrevadpose med kvadratiske masker i stengte områder § 2, bestemt:

 

 

I

 

I Fiskeridirektørens forskrift av 11. september 2001 om regulering av fiske med snurrevad û stenging av område på kysten av Finnmark innenfor 4 nautiske mil av grunnlinjene, gjøres følgende endring:

 

 

§ 1 tredje ledd (endret) skal lyde:

 

Uten hensyn til forbudet i første og annet ledd er det tillatt å fiske med snurrevad med pose med kvadratiske masker i området Tana - Båtsfjorden, avgrenset av rette linjer mellom følgende posisjoner:

1. Nord 70 grader 43,7 minutter.                Øst 30 grader 20 minutter.

2. Nord 70 grader 42,2 minutter.                Øst 29 grader 56,4 minutter.

3. Nord 70 grader 53 minutter.                   Øst 28 grader 58 minutter.

4. Nord 70 grader 49 minutter.                   Øst 28 grader 42 minutter.

5. Nord 70 grader 50 minutter.                   Øst 28 grader 36 minutter.

6. Nord 70 grader 58,5 minutter.                Øst 29 grader 04 minutter.

Herfra langs 4 nautiske mils grensen til posisjon 1.

 

 

II

 

Denne forskrift trer i kraft straks.

 

''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''

 

 

Forskriften lyder etter dette:

 

FORSKRIFT OM REGULERING AV FISKE MED SNURREVAD - STENGING AV OMRÅDE PÅ KYSTEN AV FINNMARK INNENFOR 4 NAUTISKE MIL AV GRUNNLINJENE.

 

Fiskeridirektøren har den 11. september 2001 i medhold av  Fiskeridepartementets forskrift av 7. mai 1985 nr. 992 om tiltak for bevaring av ungfisk §§ 3, 4 og 6 og forskrift av 11. juli 1997 om adgang til å fiske med snurrevadpose med kvadratiske masker i stengte områder § 2, bestemt:

 

 

§ 1 Tana - Varangerfjord

 

Det er forbudt å fiske med snurrevad i området Tana - Varangerfjorden avgrenset av rette linjer mellom følgende posisjoner:

1. Nord 70 grader 49 minutter.                   Øst 28 grader 42 minutter.

2. Nord 70 grader 50 minutter.                   Øst 28 grader 36 minutter.

3. Nord 70 grader 58,5 minutter.                Øst 29 grader 04 minutter.

Videre langs 4 nautiske mils grensen til grensen mot Russland. Herfra langs grensen mot Russland til Grense Jacobselv

 

Det er heller ikke tillatt å fiske med sekk med kvadratiske masker i området.

 

Uten hensyn til forbudet i første og annet ledd er det tillatt å fiske med snurrevad med pose med kvadratiske masker i området Tana - Båtsfjorden, avgrenset av rette linjer mellom følgende posisjoner:

1. Nord 70 grader 43,7 minutter.                Øst 30 grader 20 minutter.

2. Nord 70 grader 42,2 minutter.                Øst 29 grader 56,4 minutter.

3. Nord 70 grader 53 minutter.                   Øst 28 grader 58 minutter.

4. Nord 70 grader 49 minutter.                   Øst 28 grader 42 minutter.

5. Nord 70 grader 50 minutter.                   Øst 28 grader 36 minutter.

6. Nord 70 grader 58,5 minutter.                Øst 29 grader 04 minutter.

Herfra langs 4 nautiske mils grensen til posisjon 1.

 

 

 

§ 2 Ikrafttreden m.m.

 

 

Denne forskrift trer i kraft straks.

 

Samtidig oppheves Fiskeridirektørens forskrift av 9. august 2001 om oppheving av forskrift om regulering av fiske med snurrevad û stenging av område på kysten av Finnmark innenfor 4.n.mil av grunnlinjene.

 

'''''''''''''''''''''''''''''''''''