J-62-2002

Publisert: av Norges Sildesalgslag (Sist endret: )
MELDING FRA FISKERIDIREKTØREN
J-62-2002
(J-104-2001 UTGÅR)


 Bergen, 04.04.2002
 KH/EW


LISENS FOR FISKE I EU-SONEN I 2002.

Lisensordningen for EU-sonen er den samme som i fjor og innebærer at alle norske fartøy som fisker i EU-sonen og er større enn 200 bruttotonn må ha lisens fra EU-kommisjonen.

Fiskeridirektøren har søkt om ny lisens for 2002 for alle norske fartøy som hadde lisens i 2001.

Fartøyene skal ikke ha lisensdokument om bord.
-------------------------------------------------------------------
Det presiseres at lisensiering likevel foretaes på vanlig måte.
-------------------------------------------------------------------------

Bare fartøy med endringer i navn, registreringsnummer, eierforhold, tekniske data eller type fiskeri må sende ny søknad til Fiskeridirektøren. Benytt vedlagte (./.) skjema.

Registrering av fartøy som er 200 bruttotonn eller mindre:

Fiske i EU-sonen med fartøy som er 200 bruttotonn eller mindre er ikke lisenspliktig. Det er likevel avtalt mellom EU og Norge å utveksle lister over slike mindre fartøy som fisker i hverandres soner. Disse fartøy skal derfor også sende registreringsskjemaet til Fiskeridirektøren.

De fartøy som tidligere er registrert trenger ikke å sende ny registrering uten at det foreligger slike endringer som nevnt ovenfor.

 """"""""""""""""""""""""""
Søknadsskjema (12 KB) finnes på http://www.fiskeridir.no/sider/pdf/lisens.pdf

For å lese/skrive ut disse filene, trenger du Acrobat Reader.
Dersom du ikke har innstalert programmet på din datamaskin, gå til
http://www.adobe.com/products/acrobat/readermain.html for å laste ned.

1) SØKNADSSKJEMA FOR LISENS FOR FISKE I EU-SONEN.
2) REGISTRERINGSSKJEMA FOR FARTØY SOM ER 200 BRUTTOTONN
ELLER MINDRE.