J-288-2002

Publisert: av Norges Sildesalgslag (Sist endret: )
MELDING FRA FISKERIDIREKTØREN

J-288-2002

 

 

            Bergen, 19.12.2002

            BHa/EW

 

FORSKRIFT OM OVERFØRING AV FÔR FRA 2002 TIL 2003

Fastsatt av Fiskeridepartementet 17. desember 2002 med hjemmel i lov av 14 juni 1985 nr. 68 om oppdrett av fisk, skalldyr m.v. § 13 jf. § 1.

§ 1

Ubenyttet fôrkvote for 2002 kan overføres til 2003 og komme i tillegg til standard fôrkvote beregnet etter kriteriene i forskrift av 29. februar 1996 nr. 223 om produksjonsregulerende tiltak for oppdrett av laks og ørret. 

§ 2

Forskriften trer i kraft straks og opphører 31. desember 2003.

”””””””””””””””””””