J-112-2002

Publisert: av Norges Sildesalgslag (Sist endret: )


MELDING FRA FISKERIDIREKTØREN

J-112-2002                                                                                             Bergen,03.06.2002

                                                                                                          RL/EW

 FORSKRIFT OM STOPP I FISKET ETTER TOBIS I EU-SONEN I 2002.Fiskeridirektoratet har den 30. mai 2002 med hjemmel i Lov om Saltvannsfiske m.v. av 3. juni 1983, 4, bestemt: 

§ 1 Stopp i fisket.

 Norsk fiske etter tobis i EU-sonen stoppes torsdag 30. mai 2002 klokken 15.00.

 Siste frist for innmelding fra EU-sonen til Norges Sildesalgslag er 30. mai 2002 klokken 17.00.

 Denne forskrift trer i kraft straks

 ''''''''''''''''''''''''''''''''''