J-49-2002

Publisert: av Norges Sildesalgslag (Sist endret: )
 

MELDING FRA FISKERIDIREKTØREN

J-49-2002

(J-145-87 UTGÅR)

 

                                                                                                          Bergen, 15.3.2002

                                                                                                          ESU/SIR

 ENDRING AV FORSKRIFT OM FORBUD MOT BRUK AV LYS VED NOTFISKE I MASFJORDEN, MASFJORD KOMMUNE, HORDALAND

Fiskeridepartementet har den 15. januar 2002 med hjemmel i lov 3. juni 1983 nr.40 om saltvannsfiske m.v. § 4, fastsatt følgende forskrift:

 

 

I

 

Fiskeridepartementets forskrift av 11. november 1987 om forbud mot bruk av lys ved notfiske i Masfjorden, Masfjorden kommune, Hordaland oppheves.

 

 

II

 

Denne forskrift trer i kraft straks.

 

 

 

öööööööööööööööööööööööööö