J-207-2002

Publisert: av Norges Sildesalgslag (Sist endret: )


MELDING FRA FISKERIDIREKTØREN

J-207-2002

(J-197-2002 UTGÅR)

                                                                                                    Bergen, 02.10.2002

                                                                                                          FMS/EW

FORSKRIFT OM ENDRING I FORSKRIFT OM REGULERING AV FISKE MED SNURREVAD - STENGING AV OMRÅDE PÅ KYSTEN AV FINNMARK INNENFOR 4 NAUTISKE MIL AV GRUNNLINJENE.Fiskeridirektøren har den 2. oktober 2002 i medhold av  Fiskeridepartementets forskrift av 7. mai 1985 nr. 992 om tiltak for bevaring av ungfisk §§ 3, 4 og 6 og forskrift av 11. juli 1997 om adgang til å fiske med snurrevadpose med kvadratiske masker i stengte områder §2 bestemt:I

I Fiskeridirektørens forskrift av 11. september 2001 om regulering av fiske med snurrevad – stenging av område på kysten av Finnmark innenfor 4 nautiske mil av grunnlinjene, gjøres følgende endring:§ 1 annet ledd (endret) skal lyde:Innenfor området er det tillatt å fiske med snurrevad med pose med kvadratiske masker,

avgrenset av rette linjer mellom følgende posisjoner:1.      Nord 70 grader 49    minutter.     Øst 28 grader 42 minutter.

2.      Nord 70 grader 50    minutter.     Øst 28 grader 36 minutter.

3.      Nord 70 grader 58,5 minutter.     Øst 29 grader 04 minutter.

Videre langs 4 nautiske mils grensen til grensen mot Russland. Herfra langs grensen mot

Russland til Grense Jacobselv.II

Denne forskrift trer i kraft straks.

 ’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’

 Forskriften lyder etter dette:

 FORSKRIFT OM REGULERING AV FISKE MED SNURREVAD - STENGING AV OMRÅDE PÅ KYSTEN AV FINNMARK INNENFOR 4 NAUTISKE MIL AV GRUNNLINJENE.

Fiskeridirektøren har den 11. september 2001 i medhold av  Fiskeridepartementets forskrift av 7. mai 1985 nr. 992 om tiltak for bevaring av ungfisk §§ 3, 4 og 6 og forskrift av 11. juli 1997 om adgang til å fiske med snurrevadpose med kvadratiske masker i stengte områder § 2, bestemt:§ 1 Tana – VarangerfjordDet er forbudt å fiske med snurrevad i området Tana - Varangerfjorden avgrenset av rette linjer mellom følgende posisjoner:1. Nord 70 grader 49 minutter.                   Øst 28 grader 42 minutter.

2. Nord 70 grader 50 minutter.                   Øst 28 grader 36 minutter.

3. Nord 70 grader 58,5 minutter.                Øst 29 grader 04 minutter.

Videre langs 4 nautiske mils grensen til grensen mot Russland. Herfra langs grensen mot Russland til Grense Jacobselv.Innenfor området er det tillatt å fiske med snurrevad med pose med kvadratiske masker,

avgrenset av rette linjer mellom følgende posisjoner:1. Nord 70 grader 49    minutter.     Øst 28 grader 42 minutter.

2. Nord 70 grader 50    minutter.     Øst 28 grader 36 minutter.

3. Nord 70 grader 58,5 minutter.     Øst 29 grader 04 minutter.

Videre langs 4 nautiske mils grensen til grensen mot Russland. Herfra langs grensen mot

Russland til Grense Jacobselv.§ 2 Sletnes – TanaDet er forbudt å fiske med snurrevad i området Sletnes - Tana avgrenset av rette linjer mellom følgende posisjoner:1. Nord 71 grader 05,7 minutter  Øst 28 grader 10 minutter

2. Nord 71 grader 10,2 minutter  Øst 28 grader 10 minutter

    videre langs 4 nautiske mils grense til

3. Nord 71 grader 01,9 minutter  Øst 28 grader 50 minutter  

4. Nord 70 grader 56 minutter      Øst 28 grader 41 minutter

5. Nord 70 grader 55 minutter      Øst 28 grader 30 minutterInnenfor området er det tillatt å fiske med snurrevad med pose med kvadratiske masker.§ 3 Ikrafttreden m.m.Denne forskrift trer i kraft straks.Samtidig oppheves Fiskeridirektørens forskrift av 9. august 2001 om oppheving av forskrift om regulering av fiske med snurrevad – stenging av område på kysten av Finnmark innenfor 4.n.mil av grunnlinjene.’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’