J-1-2003

Publisert: av Norges Sildesalgslag (Sist endret: )


MELDING FRA FISKERIDIREKTØREN

J-1-2003

(J-10-2002 UTGÅR)

            Bergen, 2.1.2003

            HJ/EW

 

Fiskeridirektøren har den 2. januar 2003 i medhold av §§ 7 og 12 i forskrift av 6. oktober 1989 om trålfrie soner og fleksible områder utenfor 12 n. mil fra grunnlinjene ved det norske fastland bestemt:

 

§ 1

 

På Moskenesgrunnen etableres et fleksibelt område. Området avgrenses av rette linjer mellom følgende posisjoner:

 

1. N 68° 08'  E 11° 52'

2. N 68° 23'  E 10° 52'

3. N 68° 42'  E 12° 17'

4. N 68° 32'  E 12° 46'

 

§ 2

 

På Røstbanken etableres et fleksibelt område. Området avgrenses av rette linjer mellom følgende posisjoner:

 

1.         N 67° 00'      Ø 11° 41'  (ved fiskerigrensen)

2.         N 67° 00'      Ø 10° 52'  

3.         N 67° 30'      Ø 10° 41'  

4.         N 67° 53'      Ø 11° 15'  

5.         N 67° 53'      Ø 12° 10,5'  (ved fiskerigrensen)

 

§ 3

 

§ 9 i forskrift av 6. oktober 1989 om trålfrie soner og fleksible områder utenfor 12 n. mil fra grunnlinjene ved det norske fastland gjelder innenfor de områder som er fastsatt i denne forskrifts §§ 1 og 2.

 

§ 4

 

Denne forskrift trer i kraft straks og gjelder inntil videre dog ikke utover 15. mai 2003.

 

            """"""""""""""""""""""""""""""""