J-106-2003

Publisert: av Norges Sildesalgslag (Sist endret: )


MELDING FRA FISKERIDIREKTØREN

J-106-2003

(J-62-2002 UTGÅR)

 

            Bergen, 16.05.2003

            HJ/EW

 

 

LISENS FOR FISKE I EU-SONEN I 2003.

 

Lisensordningen for EU-sonen er den samme som i fjor og innebærer at alle norske fartøy som fisker i EU-sonen og er større enn 200 bruttotonn må ha lisens fra EU-kommisjonen.

 

Fiskeridirektøren har søkt om ny lisens for 2003 for alle norske fartøy som hadde lisens i 2002.

 

Fartøyene skal ikke ha lisensdokument om bord.

 

Det presiseres at lisensiering likevel foretaes på vanlig måte.

 

Bare fartøy med endringer i navn, registreringsnummer, eierforhold, tekniske data eller type fiskeri må sende ny søknad til Fiskeridirektøren. Benytt vedlagte (./.) skjema.

 

Registrering av fartøy som er 200 bruttotonn eller mindre:

 

Fiske i EU-sonen med fartøy som er 200 bruttotonn eller mindre er ikke lisenspliktig. Det er likevel avtalt mellom EU og Norge å utveksle lister over slike mindre fartøy som fisker i hverandres soner. Disse fartøy skal derfor også sende registreringsskjemaet til Fiskeridirektøren.

 

De fartøy som tidligere er registrert trenger ikke å sende ny registrering uten at det foreligger slike endringer som nevnt ovenfor.

 

            """"""""""""""""""""""""""

 

 

Søknadsskjema (12 KB) finnes på http://www.fiskeridir.no/sider/pdf/lisens.pdf

 

For å lese/skrive ut disse filene, trenger du Acrobat Reader.

Dersom du ikke har installert programmet på din datamaskin, gå til

http://www.adobe.com/products/acrobat/readermain.html for å laste ned.


SØKNADSSKJEMA FOR LISENS FOR FISKE I EU-SONEN.REGISTRERINGSSKJEMA FOR FARTØY SOM ER 200 BRUTTOTONN ELLER MINDRE.

 

 

1. Navnet på fartøyet

 

 

2. Registreringsnummer

 

 

3. Radiokallesignal

 

 

4. Bruttotonn

 

 

5. Lengste lengde

 

 

6. Motorstyrke (HK)

 

 

7. Eiers navn og adresse

 

 

 

8. Fiskeredskap

 

Not…………………………………………. ……………….       _____

 

Trål……………………………………………………..        _____

 

Garn, line, snurrevad…………………………………        _____

  

Annen redskap………………………………………..         _____

 

 

9. Fiskeområde

 

 

Nordsjøen (ICES IIa. IV)…………………………….         _____

 

Vest av 4°v.l. og kanalen (ICES) V. VI. VII)………..  .      _____

 

 

10. Fiskeslag

 

 

Pelagiske fisk (makrell, sild, brisling, kolmule) ……         _____

 

Industrifisk (øyepål, tobis, kolmule, brisling,

makrell)…………………………………………………….         _____

 

Bunnfisk (torsk, hyse, sei, hvitting, rødspette)……..          _____

   

Lange, blålange, brosme………………………………        _____

 

Pigghå, håbrann……………………………………….        _____

 

Reke…………………………………………………….       _____