J-107-2003

Publisert: av Norges Sildesalgslag (Sist endret: )


MELDING FRA FISKERIDIREKTØREN

J-107-2003

(J-17-2002 UTGÅR)

                                                                                                            Bergen, 16.05.2003

                                                                                                          HJ/EW

 

NORSK FISKE I FÆRØYSK SONE I 2003.Ifølge avtale av 16. januar 2003 mellom Norge og Færøyene, endret 11. mars 2003, er Norge tildelt følgende kvoter i færøysk sone i 2003:1.         Lange / blålange                     2350 tonn

Brosme                                  1950 tonn

Sei                                            100 tonn

Andre arter                               822 tonn       Den samlede bifangst kan til enhver tid ikke overstige 20% i vekt av hele fangsten om bord.

Bifangsten pr. fangstdøgn må ikke overstige 30%.Fisket forutsettes drevet med henholdsvis seigarn og bankline.Maksimalt 12 fartøy kan drive fiske i sonen samtidig.I tillegg kan ett fartøy drive forsøksfiske med teiner.Det enkelte lisensierte fartøy kan fiske i et nærmere angitt område (Færøybanken) i inntil 10 dager pr. tur, dog ikke utover 30 dager i løpet av 2003.For ordens skyld gjøres oppmerksom på at den norske bunnfiskkvoten i færøysk sone i 2003 allerede er oppfisket.2.         Pigghå/håbrann:  300 tonn. Kvantumet er beregnet å dekke et forsøksfiske.3.         Makrell:  6.100 tonn. Denne kvoten kan også fiskes i Norges økonomiske sone.4.         Kolmule:  36.200 tonn. Kolmule kan fiskes med not eller trål. Inntil 55 fartøy kan få fisketillatelse for trål.Maksimalt 20 fartøy kan være i sonen samtidig. I tillegg kan inntil 15 fartøy drive forsøksfiske utenfor de hovedfelt som til enhver tid defineres av den færøyske fiskeriinspeksjon.5.         Hestmakrell:  230 tonn.6.         Utover dette vil det kunne drives direkte forsøksfiske etter blåkveite med garn med ett fartøy innenfor en samlet mengde på 75 tonn og etter breiflabb med garn med ett fartøy innenfor en samlet mengde på 25 tonn.FISKETILLATELSENorske fartøy som hadde tillatelse til å fiske i færøysk sone i 2002 har også tillatelse til å fiske i 2003.Fartøy som ikke hadde tillatelse til å fiske i færøysk sone i 2002 og som ønsker å starte fiske i færøysk sone i 2003, må sende søknad til Fiskeridirektøren, Postboks 185, Sentrum, 5804 Bergen.Det samme gjelder fartøy med endringer i: navn, registreringsnummer, eierforhold, tekniske data eller type fiskeri.Benytt vedlagte (./.) søknadsskjema.MELDING FRA FISKERIDIREKTØREN

SØKNAD OM TILLATELSE TIL Å FISKE I FÆRØYSK SONE.                                                                                                                                     1. Fartøyets navn

                                                                                                                                       2. Registreringsnummer

                                                                                                                                                  3. Radiokallesignal

                                                                                                                                                  4. Bruttotonnasje

                                                                                                                                                  5. Største lengde

                                                                                                                                                  6. Eiers navn og adresse                                                                                                                                                  7. Fiskeslag:     Redskap:           (Kryss av)

    Bunnfisk  -   Line/garn    

    Kolmule  -   Trål    

    Kolmule  -   Not

    Makrell   -   Trål

    Makrell   -   Not                         Dato:                      Underskrift:..........................................................