J-218-2003

Publisert: av Norges Sildesalgslag (Sist endret: )


MELDING FRA FISKERIDIREKTØREN

J-218-2003

(J-233-2002 UTGÅR)

 

            Bergen, 21.11.2003

            HJ/EW

 

 

SØKNAD OM LISENS FOR NORSKE FISKE- OG FANGSTFARTØY I RUSSISK SONE I 2004.

 

Forhandlingane med Russland er nå avsluttet, og lisensordningen for norske fartøy som ønsker å fiske i russisk økonomisk sone er blitt endret i forhold til tidligere år. Det presiseres imidlertid at alle fartøy som skal drive fiske og fangst i russisk økonomisk sone må, som tidligere, ha tillatelse fra russiske myndigheter for å drive fiske og fangst i sonen.

 

Norge og Russland er blitt enige om å innføre samme type rutiner for lisensiering av norske fartøy i russisk økonomisk sone som for lisensiering av norske fartøy i EU-sonen og i færøysk fiskerisone. Dette innebærer at fartøy som hadde lisens pr. 31. desember 2003 kan fiske på denne lisensen i 2004. Det er Fiskeridirektoratet som søker om fornyet lisens for 2004.

 

For det enkelte fartøy innebærer dette at det ikkje er nødvendig å sende ny lisenssøknad for 2004 dersom fartøyet var lisensiert i 2003. Fartøy som ikkje hadde lisens i 2003, samt fartøy med endringer i fartøyopplysninger, redskap og fiskeslag, må sende ny søknad til Fiskeridirektoratet dersom de ønsker lisens for fiske i russisk sone i 2004.

 

Benytt vedlagte (./.) søknadsskjema. Søknaden sendes til Fiskeridirektoratet, telefax 55 23 80 90 eller Postboks 185, Sentrum, 5804 Bergen.

 

Det kan opplyses at det for 2004 ikke er adgang til å fiske etter lodde i russisk økonomisk sone.

 

Fiskeridirektoratet vil understreke at fiske i russisk økonomisk sone uten lisens vil bli sett på som et svært grovt brudd på russiske fiskeribestemmelser.

 

            """""""""""""""""""""""""""

 

 

 

Vedlegget finnes på http://www.fiskeridir.no/sider/pdf/lisensskjema_218_03. pdf