J-70-2004

Publisert: av Norges Sildesalgslag (Sist endret: )
 

MELDING FRA FISKERIDIREKTØREN

J-70-2004

(J-207-2002 UTGÅR)

 

                                                                                                          Bergen, 02.4.2004

                                                                                                          HJ/EW

 

FORSKRIFT OM ENDRING I FORSKRIFT OM REGULERING AV FISKE MED SNURREVAD - STENGING AV OMRÅDE PÅ KYSTEN AV FINNMARK INNENFOR 4 NAUTISKE MIL AV GRUNNLINJENE.

 

Fiskeridirektøren har den 2. april 2004 i medhold av  Fiskeridepartementets forskrift av 7. mai 1985 nr. 992 om tiltak for bevaring av ungfisk §§ 3, 4 og 6 og forskrift av 11. juli 1997 om adgang til å fiske med snurrevadpose med kvadratiske masker i stengte områder § 2 bestemt:

 

I

 

I Fiskeridirektørens forskrift av 11. september 2001 om regulering av fiske med snurrevad – stenging av område på kysten av Finnmark innenfor 4 nautiske mil av grunnlinjene, gjøres følgende endring:

 

Nåværende § 1 og § 2 utgår.

 

§ 1 (ny) skal lyde:

 

Det er forbudt å  fiske med snurrevad i Laksefjorden, innenfor et område avgrenset av rette linjer mellom følgende posisjoner:

 

1. Nord 70 grader 56      minutter.  Øst 27 grader 05,8  minutter.

2. Nord 70 grader 56      minutter.  Øst 27 grader 00  minutter.

3. Nord 71 grader 10      minutter.  Øst 27 grader 20 minutter.  

4. Nord 71 grader 11      minutter.  Øst 27 grader 28  minutter.

5. Nord 71 grader 08      minutter.  Øst 27 grader 39,5  minutter.

 

 

II

 

Denne forskrift trer i kraft straks.

 

’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’

 

Forskriften lyder etter dette:

 

 

FORSKRIFT OM REGULERING AV FISKE MED SNURREVAD - STENGING AV OMRÅDE PÅ KYSTEN AV FINNMARK INNENFOR 4 NAUTISKE MIL AV GRUNNLINJENE.

 

Fiskeridirektøren har den 11. september 2001 i medhold av  Fiskeridepartementets forskrift av 7. mai 1985 nr. 992 om tiltak for bevaring av ungfisk §§ 3, 4 og 6 og forskrift av 11. juli 1997 om adgang til å fiske med snurrevadpose med kvadratiske masker i stengte områder § 2, bestemt:

 

§ 1

 

Det er forbudt å  fiske med snurrevad i Laksefjorden, innenfor et område avgrenset av rette linjer mellom følgende posisjoner:

 

1. Nord 70 grader 56      minutter.  Øst 27 grader 05,8  minutter.

2. Nord 70 grader 56      minutter.  Øst 27 grader 00  minutter.

3. Nord 71 grader 10      minutter.  Øst 27 grader 20 minutter.  

4. Nord 71 grader 11      minutter.  Øst 27 grader 28  minutter.

5. Nord 71 grader 08      minutter.  Øst 27 grader 39,5  minutter.

 

§ 2

 

Denne forskrift trer i kraft straks.

 

 

’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’