J-207-2004

Publisert: av Norges Sildesalgslag (Sist endret: )
 

MELDING FRA FISKERIDIREKTØREN

J-207-2004

(J-218-2003 UTGÅR)

 

 

 

 

 

                                                                                                          Bergen, 30.11.2004

                                                                                                          HJ/EW

 

 

LISENS FOR FISKE OG FANGST I RUSSISK ØKONOMISK SONE I 2005.

 

Lisensordningen for norske fartøy som ønsker å drive fiske og fangst i russisk økonomisk sone er den samme som i fjor og innebærer at alle fartøy som skal drive fiske og fangst i russisk økonomisk sone i 2005, må ha tillatelse fra russiske fiskerimyndigheter.

 

Fiskeridirektoratet vil søke om fornyet lisens for 2005 for fartøy som hadde lisens for fiske i russisk økonomisk sone 2004.

 

For det enkelte fartøy innebærer dette at det ikke er nødvendig å sende inn nytt lisenssøknadsskjema for 2005 dersom fartøyet var lisensiert pr. 31. desember 2004. Bare fartøy som ikke hadde lisens i 2004, samt fartøy med endringer i fartøyopplysninger, redskap og fiskeslag, må sende ny søknad til Fiskeridirektoratet dersom de ønsker å fiske i russisk økonomisk sone i 2005.

 

Benytt vedlagte (./.) søknadsskjema. Søknaden sendes til Fiskeridirektoratet,  telefax 55 23 80 90 eller Postboks 2009 Nordnes, 5817 Bergen.

 

Fiskeridirektoratet vil understreke at fiske i russisk økonomisk sone uten lisens vil bli sett på som et svært grovt brudd på russiske fiskeribestemmelser.

 

Det kan opplyses at det for 2005 ikke er adgang til å fiske etter lodde i russisk økonomisk sone.

 

Det skal ikke være lisensdokument ombord.

 

                                                           """""""""""""""""""""""""""

 

 

 

Vedlegget finnes på http://www.fiskeridir.no/sider/pdf/lisensskjema_207_04.pdf